Hero26
Hero26

Een klacht over Reinier van Arkel

Medewerkers van Reinier van Arkel spannen zich in om de behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch kan het voorkomen dat je niet helemaal tevreden bent over de dienstverlening of de manier waarop deze plaatsvindt.

Heb je een klacht, laat het ons weten! Want van elke klacht kunnen we leren.

Cliënten

Waarover kunt u een klacht indienen?
Je kunt een klacht indienen als je bezwaar hebt tegen het gedrag of een beslissing van één of meerdere medewerker(s) van Reinier van Arkel. Je kunt ook een klacht indienen over zaken van algemene aard, waarbij niet direct een medewerker betrokken is.

Wie kan een klacht indienen?
Je kunt zelf een klacht indienen, maar dat kan ook door je partner, ouders, voogd/curator of een andere vertegenwoordiger.

Hoe kun je een klacht indienen?
Je kunt de klacht bespreken met desbetreffende medewerker(s) of de leidinggevende; soms kan het misverstand direct opgelost worden.

Download het klachtenformulier (pdf)