Hero61
Hero61

Heb je direct hulp nodig?

Heb je dringend hulp nodig of iemand in je omgeving? Bel dan je huisarts of de huisartsenpost. Deze kunnen onze crisisdienst bellen waar 24 uur per dag hulp beschikbaar is. 

Bij een levensbedreigende situatie bel je altijd 112.

Denk je aan zelfmoord? Bel 0800 0113

Huisarts of spoedpost

Heb jij of heeft iemand in jouw omgeving direct hulp nodig of is er sprake van een crisissituatie in verband met psychische problemen? Neem dan contact op met de huisarts. Buiten kantoortijden neem je contact op met de spoedpost:

  • Spoedposten Hedel, Uden, Oss, ’s-Hertogenbosch 088 876 5050 voor spoed in de avond/nacht en in het weekend

De huisarts kan indien nodig direct iemand aanmelden bij de crisisdienst van Reinier van Arkel. (Aanmeldingen en doorverwijzingen verlopen via de eigen huisarts)

Zorgwekkend gedrag? bel 0800-1205

Maak je je zorgen om iemand in je omgeving, maar is er geen sprake van crisis of gevaar? Bel dan het Meldpunt Zorgwekkend Gedrag via 0800 – 1205.

www.meldpuntzorgwekkendgedrag.nl

Levensbedreigende situatie? Bel 112

  • Is er een levensbedreigende situatie?
  • en/of een hele gevaarlijke situatie voor de persoon? 
  • en/of een hele gevaarlijke situatie voor de omgeving? 

Levensbedreigende situatie BEL ALTIJD 112 

Denk je aan zelfmoord? Bel 0800 0113

Denk je aan zelfmoord of ken je iemand waar je je zorgen over maakt? Bel of chat dan gratis en anoniem met 113 zelfmoordpreventie. Bel 113 (normaal tarief) of 0800-0113 (gratis) of start een chatgesprek.

Start een chatgesprek via 113

MIND Korrelatie

Zit je ergens mee of zie je het (even) niet meer zitten? Heb je een vraag of probleem waar je met iemand over wilt praten? Bel, chat, WhatsApp of mail met een hulpverlener van MIND Korrelatie.

Kijk op Mindkorrelatie.nl

Contact met Reinier van Arkel

Ben je op zoek naar een medewerker, afdeling of heb je een algemene vraag? Bel met de receptie (073) 658 51 11.

Voor vragen of achtergrondinformatie over de aanmelding en het behandelaanbod van Reinier van Arkel neem je contact op met Entree via (073) 658 68 68 (werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur) of via bdv-zawijkentree@reiniervanarkel.nl.

Ben je op zoek naar de contactgegevens van een team of locatie van Reinier van Arkel kijk dan eerst op onze overzichtspagina:

Ga naar overzichtspagina teams en locaties