Hero30
Hero30

Informatie voor onze zorgpartners

Op deze pagina's vind je informatie voor onze zorgpartners zoals huisartsen en andere verwijzers.

Reinier van Arkel is er voor mensen met een ernstige psychische aandoening en hun naasten. Wij bieden hoge kwaliteit van zorg, een combinatie van herstelondersteunende zorg en andere bewezen effectieve behandelinterventies.

Wij voelen ons ook verantwoordelijk voor het voorkomen van ernstige psychische aandoeningen. En omdat we ons realiseren dat we dat niet alleen kunnen, doen we dat samen met cliënten en hun naasten en in netwerkverband met andere zorgpartners.