Verwenzorg

D'n Hof
Adres Reinier van Arkel, Verwenzorg Postbus 70058, 5201 DZ Den Bosch Telefoonnummer 073 658 61 11

Joke Zwanikken-Leenders
J.ZwanikkenLeenders@reiniervanarkel.nl  

NL41RABO0129440191
Verwenzorg st RvA

Ook jij kunt meedoen
De verwenvisie valt in goede aarde. Niet in het minst door de verpleegkundigen en verzorgenden. Dat is niet zo vreemd. Bijna iedere verpleegkundige of verzorgende gaat in de zorg werken om 'goed' te doen. In de reguliere praktijk is daar weinig ruimte voor.
Verwenzorg-acties zijn een mooie uitlaatklep om 'het goede' uit te dragen. Verpleegkundigen en verzorgenden geven aan dat zij zo weer kunnen genieten van het zorg verlenen. En dat is belangrijk, ook voor de mensen waarom het gaat: de chronisch zieke mensen. Zij merken het verschil wel tussen de zorg die met liefde gegeven wordt en de zorg die 'volgens protocol verstrekt wordt'.

Verwenzorg moet sprankelen
Ook buiten de gezondheidszorg kent de verwenzorg inmiddels een grote groep aanhangers. Ik denk daarbij aan de politiek, overheden, zorgverzekeraars en natuurlijk bestuurders van de overige overheidsinstellingen. 

Over nieuwe ontwikkelingen in de zorg wordt al snel gezegd dat ze 'geïntegreerd' of 'geïmplementeerd' moeten worden in de gezondheidszorg. Voor verwenzorg zou dat de dood in de pot zijn.

Verwenzorg moet sprankelen en moet niet ingekaderd worden in een beleidsnota of protocol. Natuurlijk mag verwenzorg een vaste, structurele plaats krijgen in de zorg. Maar mensen verwennen -denk daarbij aan de basale dingen- laat zich niet plannen of timen. En laten we wel zijn: niet iedereen kan verwennen. Het moet wel 'in' de mens zitten. Verplicht verleende verwenzorg is geen verwenzorg, het verwennen komt uit het hart.

Financiering van verwenzorg
Het extra mooi opmaken van van een patiënt kost nauwelijks geld, net zoals een aai over de bol. Voor het overige worden verwenzorg-acties veelal bekostigd uit giften of sponsoring van bedrijven en instellingen of concrete bijdragen in de vorm van gratis toegangskaarten voor tennistoernooien en musicals, het door restaurants of attractieparken aanbieden van volledig verzorgde arrangementen voor een aantal patiënten.