Psychotraumacentrum Zuid Nederland

Bethaniestraat (1)
Adres Bethaniestraat 10, 5211 LJ Den Bosch Telefoonnummer 073 - 658 64 00
Op het Psychotraumacentrum Zuid Nederland (PTC ZN) behandelen we mensen met een post traumatische stressstoornis in de tweede en derde lijn van de specialistische geestelijke gezondheidszorg. De kwaliteit van de behandelingen is aangemerkt als TopGGz. Om deze kwaliteit te behouden staan onderzoek, ontwikkeling en innovatie van zorg hoog in het vaandel.

Indicatie

Cliënten met (complexe) PTSS, vaak in combinatie met andere aandoeningen, die behandelbaar zijn binnen de ambulante specialistische of hoog specialistische zorg. Cliënten binnen de hoog specialistische zorg hebben vaak onvoldoende gereageerd op eerdere behandelingen en hebben ernstige klachten. Het PTC ZN heeft de expertise om contextuele en systemische factoren, die van invloed zijn op de aard en ernst van deze problematiek én op het beloop en effect van de behandeling, te integreren in de (specialistische) focale PTSS behandelingen. Op basis van deze expertise behoort expert zorg voor een aantal specifieke doelgroepen:

  • Asielzoekers en vluchtelingen met traumagerelateerde problematiek op grond van oorlog en politiek geweld.
  • Veteranen met uitzendgerelateerde problematiek en traumagerelateerde problematiek ten gevolge van dienstongevallen.
  • Geüniformeerden met werkgerelateerde traumatisering.
  • Voor mensen met vroegkinderlijk trauma biedt het PTCZN behandeling als de problematiek behandeld kan worden in een poliklinische setting.

 

Deze inhoud kan vanwege de huidige cookie-instellingen niet weergegeven worden.

Om deze inhoud te kunnen zien, verander je cookie-instellingen.

Specialistische Intensieve Trauma Therapie SITT Reinier van Arkel, minidocumentaire

Werkwijze Psychotraumacentrum Zuid Nederland

Na aanmelding bij het Psychotraumacentrum is het op de eerste plaats van belang vast te stellen of er bij de cliënt sprake is van een Post Traumatische Stress Stoornis. Dit wordt onderzocht tijdens de intake. De intake bestaat uit een of twee gesprekken waarin de klachten en persoonlijke situatie van de cliënt worden geïnventariseerd. Zo nodig wordt aanvullend psychologisch of psychiatrisch onderzoek gedaan.  Als alles in kaart is gebracht volgt een adviesgesprek. Hierin wordt advies gegeven over de behandelmogelijkheden. In samenspraak met de cliënt wordt gekeken welke behandeling mogelijk en haalbaar is.