MC, Medium Care

2013 Vijver Zilverlinden
Adres Carillonlaan 7, 5261 LT, Vught Telefoonnummer (073) 658 5151 of (073) 658 5154

Wat is Medium Care (MC) 

Een opname op de Medium Care (MC) vindt plaats wanneer een ambulant behandeltraject of de begeleiding op een verblijfsafdeling tijdelijk niet toereikend is. Een opname op MC biedt extra behandelmogelijkheden, bescherming en veiligheid aan de cliënt, naasten, professionals en de samenleving. De behandeling bij Medium Care is altijd kortdurend en van tijdelijke aard. Het is een onderbreking in een bestaande behandeling. Cliënten verblijven op MC zo kort als mogelijk, en zo lang als nodig. Een opnameduur kan verschillen van 0 tot drie maanden met een eventuele (uitzonderlijke) verlenging tot zes maanden. De behandeling is gericht  op het stabiliseren en herwinnen van het eigen functioneren zodat de cliënt zo snel mogelijk weer terug kan keren naar de eigen woonsituatie.

Voor wie? 

Medium Care (MC) kan worden ingezet wanneer:

 • een ambulante cliënt van Reinier van Arkel bij dreigende crisis tijdelijk niet in de eigen woonsituatie kan verblijven
 • een cliënt vanuit de High Intensive Care (HIC) van Reinier van Arkel komt waarbij een langer durende behandeling geïndiceerd is om te kunnen stabiliseren
 • een cliënt op een verblijfsafdeling van Reinier van Arkel verblijft waarbij de volgende vormen van crisis aanwezig zijn:
  • het gevaar criterium opgaat
  • er sprake is van een ernstige, niet te keren zelfverwaarlozing
  • er een ernstig verstoorde behandelrelatie met het team opgetreden is

Behandeling 

Allereerst is het van belang om te vermelden dat de behandeling die geboden word aan clienten, kortdurend is en zich richt op het herstel van zelfredzaamheid. Het doel is terugkeer naar de eigen woonsituatie of situatie van herkomst. Met nadruk is de Medium Care niet bedoeld als (tijdelijke) opvang of ter overbrugging naar een vervolgplek elders. En het eventuele gemis van een woonplek is geen aanleiding voor een (verlenging van) opname op de Medium Care.

Een behandeling binnen Medium Care richt zich op het bestrijden van crisis- en/of ziektesymptomen en het handhaven/bevorderen van zelfstandigheid van de cliënt. De cliënt krijgt bij binnenkomst een persoonlijk begeleider. Deze draagt de verantwoordelijkheid voor de verpleegkundige zorg en is het directe aanspreekpunt voor de cliënt en zijn familie of naasten.

Om behandeldoelen op de MC  te bereiken is een intensieve samenwerking met de verwijzende hulpverleners van de cliënt en diens sociale netwerk een onmisbaar element.

Het verblijf op Medium Care bestaat uit een vaste daginvulling aan de hand van een (therapeutisch) programma en ondersteuning op zelfzorg.  Het programma biedt de cliënt structuur en de mogelijkheid om de psychische problematiek te verwerken en om te stabiliseren.

Professionals 

Medium Care heeft een multidisciplinair team en bestaat uit:

 • een psychiater
 • een sociaal-psychiatrisch verpleegkundige (behandel coördinator)
 • een psycholoog
 • een teamleider
 • begeleiders met ofwel een verpleegkundige ofwel een agogische opleiding
 • een ervaringsdeskundige
 • activiteitenbegeleiders
 • afdelingsassistentes

Op indicatie van individuele cliënten kan de hulp ingeroepen worden van andere disciplines zoals (vak)therapeut, tolk, geestelijk verzorger of somatische specialist.

Het zorgpark heeft een hoofdingang aan de Laagstraat (rotonde) en drie ingangen aan de Boxtelseweg. De ingangen aan de Boxtelseweg zijn na 20.00 uur en in het weekend gesloten. Bezoekers dienen dan gebruik te maken van de hoofdingang aan de Laagstraat.