Herstelpunt

Zilverlinden
Adres Parklaan 10, 5261 LR Vught Telefoonnummer (073) 658 5183 of 06 51036618
Het Herstelpunt is het centrale punt voor herstel en ervaringsdeskundigheid binnen Reinier van Arkel.

Herstel is niet hetzelfde als genezing. Het betekent (leren) zien hoe kwetsbaar je kunt zijn, maar vooral ook wat je talenten zijn. Herstellen betekent je eigen weg vinden, grip krijgen op je kwetsbare kanten en je leven in eigen hand nemen. Bij herstel ligt de aandacht niet bij je ziekte en 'patiënt zijn', maar bij wat er wel mogelijk is en bij actief zijn in je eigen leven.

Ervaringsdeskundigheid
Ervaringsdeskundigen weten hoe het is om psychisch uit evenwicht te zijn en een herstelproces door te maken. Ze hebben door middel van cursussen of een opleiding hun ervaringskennis vergroot en ontwikkeld, zodat ze deze kennis op een professionele manier kunnen gebruiken in hun werk in de psychiatrie. Ze zijn voor cliënten vaak een rolmodel of bondgenoot.

De ervaringsdeskundigen werken op verschillende afdelingen van Reinier van Arkel, maar ook binnen de FACT-teams, regioteams en de herstelacademies. Op verschillende plekken bieden zij cursussen aan die herstel als doel hebben. 

Ervaringsdeskundigen werken mee aan de kwaliteit van de zorg, aan het herstel van de cliënt en het wegnemen van vooroordelen over de psychiatrie. Kortom: aan herstelondersteunende zorg.

Cursussen en groepen