FPA Coornhert, forensisch psychiatrische afdeling

FPA Coornhert
Adres Hogedwarsstraat 4, 5261 LX, Vught Telefoonnummer 073 - 658 58 80
Forensisch psychiatrische zorg is specialistische zorg: behandelen in veiligheid. Deze specialistische zorg richt zich op mensen van 18 jaar en ouder die als gevolg van psychiatrische, psychische, gedrags- en/of ernstige psychosociale problematiek delictgedrag of maatschappelijk grensoverschrijdend gedrag vertonen. Zij komen daardoor in aanraking met justitie en hebben een justitiële maatregel opgelegd gekregen.