Aanmelding Participatie en Herstel

Plein Bij Watertoren Vught
Adres Zorgpark Voorburg, RKW-Zorglogistiek@ReiniervanArkel.nl Telefoonnummer 073 658 59 00 (werkdagen van 9 tot 17 uur)
Aanmelding voor verschillende groepsdagbesteding

Via het mailadres RKW-Zorglogistiek@ReiniervanArkel.nl kun je je aanmelden voor de volgende dagbesteding: