Hero9

Samen naar werk

Bij de deelnemers aan de Werkgerichte Geïntegreerde Behandelaanpak is er vanaf het begin van de behandeling binnen Reinier van Arkel extra aandacht voor re-integratie. Een jaar lang werk je als cliënt nauw samen met Reinier van Arkel, een re-integratiebedrijf en UWV om jouw behandeling zo goed mogelijk aan te laten sluiten op een succesvolle terugkeer naar werk. In het traject heeft de cliënt behalve met de behandelaar, dus ook ook regelmatig contact met een re-integratiecoach. De behandelaanpak is bedoeld voor cliënten met matige tot ernstige psychische aandoeningen, een behandeling binnen een van de specialistische behandelteams én een uitkering bij UWV 's-Hertogenbosch. 

In de behandeling werk je op twee fronten tegelijkertijd: afname van je klachten en re-integratie naar werk. Zo vormt werken (of op een andere wijze maatschappelijk deelnemen) tijdens de behandeling ingezet als middel tot herstel. 

De geïntegreerde aanpak legt het accent niet alleen op de ziekte en problemen van cliënten maar op veerkracht, zelfredzaamheid en zingeving. De behandelaar let er samen met de cliënt op dat de gestelde doelen haalbaar zijn en dat de re-integratieactiviteiten bijdragen aan het herstel. De ervaringen op de werkervaringsplek bieden concrete en bruikbare gespreksonderwerpen voor de afspraken met de behandelaar.

Video: Björn vond met de WGB passend werk

Lees de folder sneller herstel

Verhalenbundel Samen naar Werk 
De WGB werd ontwikkeld door Reinier van Arkel en UWV ‘s-Hertogenbosch in samenwerking met twee re-integratiebedrijven (PM Arbeid en Job Solutions), en wordt sinds 2016 in de regio aangeboden. De ervaringen van cliënten en professionals met deze aanpak zijn opgetekend in de verhalenbundel 'Samen naar werk'.

De verhalen en de toelichting op de WGB-aanpak geven een inkijk in hoe we in de regio samen in het netwerk optrekken. Uitgaande van kansen en mogelijkheden en vanuit een gedeelde passie, vakmanschap & vertrouwen. 

Verhalenbundel Samen naar Werk digitaal inkijken

Ontvang je graag de papieren versie van het boek stuur dan een e-mail naar h.cissen@reiniervanarkel.nl   

Voor netwerkpartners en zorgprofessionals is op de website van Kenniscentrum Phrenos informatie te vinden over de behandelaanpak: 

Ga naar website Kenniscentrum Phrenos