Bossche spoedplein bundelt acute psychische, sociale en medische zorg op één locatie

Jbz

Op de Huisartsenpost en Spoedeisende Hulp (SEH) in het Jeroen Bosch Ziekenhuis komen regelmatig mensen binnen die acuut medische zorg nodig hebben en daarnaast bijvoorbeeld dakloos zijn en/of mentale problemen hebben. De zorgprofessionals zoeken vaak lang naar een plek waar deze mensen na hun behandeling de juiste zorg krijgen. Dit gaat sinds kort een stuk sneller omdat er in het kader van een pilot welzijnsorganisaties op de SEH aanwezig zijn. Vanwege de goede ervaringen is besloten de samenwerking verder uit te breiden. Er wordt in gezamenlijkheid een spoedplein ontwikkeld waar de sociale, medische en psychische domeinen worden samengebracht. Een voor Nederland unieke samenwerking. Op 10 november hebben alle partijen, waaronder Reinier van Arkel, de intentieverklaring hiervoor getekend. Lees meer over deze samenwerking via Bossche spoedplein wil acute psychische, sociale en medische zorg op één locatie samenbrengen | Jeroen Bosch Ziekenhuis