Psychologen opleiding van Reinier van Arkel 'geoliede machine'

Handen Met Houten Hartjes

Na een inspirerende en geslaagde visitatie door Rino Zuid en Rino groep, is de erkenning van de Psychologische vervolgopleidingen binnen Reinier van Arkel verlengd. De commissie was vol lof over de ontwikkeling die de Psychologische vervolgopleidingen doormaakte en noemde het opleidingsteam 'een geoliede machine'.

 Veilig en gedegen opleidingsklimaat

Doel van de visitatie is te beoordelen of Reinier van Arkel voldoet aan alle voorwaarden voor de erkenning én om de kwaliteit van de opleiding verder te verbeteren. De commissie sprak met  opleiders, opleidingsdeelnemers, werkbegeleiders, supervisoren en tenslotte met de Raad van Bestuur. Het viel de commissie op dat in de gesprekken steeds hetzelfde terug kwam: het toewijding voor de opleiding, de betrokkenheid en bevlogenheid van het hele opleidingsteam en het enthousiasme van de opleidingsdeelnemers. Ondanks de werkdruk in de ggz en meerdere organisatorische veranderingen is het gelukt het om gezamenlijk een veilig en gedegen opleidingsklimaat neer te zetten voor onze jaarlijks ongeveer 50 opleidingsdeelnemers van de GZ-, psychotherapie- en KP-opleiding.

Ontwikkelingen van de afgelopen jaren

De afgelopen jaren is hard gewerkt om onze P-opleiding naar een nog hoger niveau te tillen. Op alle facetten van de opleiding hebben we ontwikkeling doorgemaakt. Voorbeelden zijn het neerzetten van een cultuur waarin continu verbeteren, deskundigheidsbevordering en expertiseontwikkeling vanzelfsprekend zijn, de integratie van wetenschappelijk onderzoek, opleiding en klinische expertise en de inhoudelijke verschuiving naar meer contextueel en herstelgericht werken. De opleiding heeft meer ruimte gekregen door uitbreiding van het opleidingsteam, een nieuwe registratiecode die opleidingsactiviteiten inzichtelijk maakt, een ruimere  facilitering voor opleidingsdeelnemers, een verbeterd inwerkprogramma en het werken met zoveel mogelijk geoormerkte opleidingsplaatsen.

Kartrekker in het regionale netwerk

Ook is veel aandacht besteed aan de intensivering en uitbreiding van de samenwerking met collega-(opleidings-)instellingen waaronder het Jeroen Bosch Ziekenhuis, Cello, de Mutsaersstichting, de Zorggroep Elde Maasduinen, de PI in Vught en vele anderen. Zo zijn we gegroeid tot een kartrekker van de psychologische vervolgopleiding in onze regio en kunnen we in dit netwerk een verschil maken door goede collega's op te leiden die er zijn voor cliënten en hun naasten.

 

Wij danken iedereen voor hun waardevolle bijdrage aan onze mooie P-opleiding en de succesvolle visitatie.