FACT Den Bosch Zuid-Oost opnieuw gecertificeerd

Handen Met Houten Hartjes 2707

Na een intensieve voorbereiding van ruim een jaar is het FACT-team Den Bosch Zuid-Oost opnieuw gecertificeerd door het centrum voor certificering en auditering F-ACT (CCAF). "Voor de tweede keer op rij is het gelukt om de uitkomst ‘optimale implementatie’ te halen, dit keer met een 9,4! Het CCAF spreekt vooral hun waardering uit voor onze focus op leefstijl en herstel. Het spreekt voor zich dat we hier supertrots op zijn. We willen iedereen, vooral de cliënten en naasten die in de voorbereiding en op de dag zelf hebben bijgedragen, hierbij bedanken."

Het FACT Den Bosch Zuid-Oost van Reinier van Arkel heeft het CCAF-keurmerk volgens de veldnormen FACTs2017 ontvangen van het CCCAF.

Het behandelmodel Flexible ACT
De cliënten die door het Flexible ACT-team worden behandeld en begeleid hebben vaak ernstige psychiatrische problematiek, die zich ook uit in beperkingen op maatschappelijk functioneren, wonen en werken. De teams ondersteunen hen praktisch, bieden behandeling en ondersteunen hen in hun eigen herstelproces. Belangrijke werkzame factoren bij deze aanpak zijn de outreachende zorg (naar de patiënt toe, bij hem thuis), het multidisciplinair team met behandelaars en begeleiders, de integrale aandacht voor verslavingsproblematiek, de mogelijkheid de zorg snel te intensiveren door het hele team (shared caseload) en doelgroepgericht en wijkgericht werken.

Toetsing van het model door het CCAF
Het CCAF toetst de kwaliteit van (Flexible) ACT-teams in onafhankelijke audits. Teams die voldoende of optimaal werken volgens het ACT- of Flexible ACT-model, worden opgenomen in het openbare keurmerkregister van het CCAF.

Gecertificeerde teams boeken goede uitkomsten van zorg
Teams met een keurmerk voldoen aan de kwaliteitscriteria voor het leveren van verantwoorde zorg volgens het ACT-of Flexible ACT-model. Het is belangrijk dat teams volgens het model werken, want onderzoek toont aan dat deze teams betere uitkomsten boeken. Gecertificeerde teams leveren een herkenbare en garandeerbare kwaliteit van zorg. Dankzij het keurmerk hebben ook cliëntenorganisaties, familie-vertegenwoordigers en zorginkopers inzicht in de geleverde kwaliteit van teams.

Meer informatie
Het FACT-team Den Bosch Zuid-Oost is opgenomen in het keurmerkregister van het CCAF, te vinden op: http://ccaf.nl/keurmerkregister/

Het CCAF voert jaarlijks zo’n 100 audits uit bij ACT- en Flexible ACT-teams. Meer informatie over de werkwijze, de instrumenten van toetsing en de stichting zelf is te vinden op www.ccaf.nl. Het CCAF is bereikbaar via info@ccaf.nl.