Bram Berkvens aan de slag als directeur algemene zaken Reinier in de Kliniek

Bram Berkvens

Bram Berkvens is door de Raad van Bestuur van Reinier van Arkel benoemd als directeur algemene zaken van de zorgeenheid Reinier in de Kliniek. Dit als resultante van goede gesprekken met de directie, managers, CCR, OR, FBR en de Medische Staf. Met ingang van 1 april 2023 volgt hij René Peijnenburg op, die eind april na een dienstverband van 40 jaar, met pensioen gaat.

Bram Berkvens heeft ruime ervaring in de Brabantse ggz, in verschillende managementfuncties en de laatste jaren als directeur bedrijfsvoering. Ook werkt(e) hij mee aan landelijke ontwikkelingen en methodieken zoals High Intensive Care (HIC), Actief heRstel in de Triade (ART) en het werken met resourcegroepen. De ontwikkeling van herstelondersteunende zorg en netwerkverbindingen vormen een rode draad in zijn loopbaan.

Robert Derksen, Raad van Bestuur: “We zijn enthousiast over de komst van Bram die met zijn ruime kennis en ervaring, samen met zijn duale directie collega Malinda Verhoef en de collega’s van Reinier in de Kliniek, onze ambities naar netwerkzorg verder vorm en inhoud gaat geven.”

Aanpassing in organisatiestructuur

Vanaf 1 april vormt hij, samen met Malinda Verhoef, de directie van de zorgeenheid Reinier in de Kliniek. Deze zorgeenheid is, net als de zorgeenheid Reinier in de Wijk, met ingang van januari 2023 ontstaan uit de zorgeenheden Reinier² en Reinier+. Daarnaast blijven de zorgeenheden Herlaarhof en Ypse bestaan. Deze herordening van de organisatiestructuur helpt ons een volgende stap te zetten op weg naar regionale zorgnetwerken waarin we met onze specialistische klinische voorzieningen, regioteams, FACT, ART, Herstelacademies en expertiseclusters de mentale gezondheid en veerkracht van burgers in de regio Den Bosch en de Meierij versterken. 

Samen het verschil maken 
Bram over zijn overstap naar Reinier van Arkel: “Met veel enthousiasme en energie kijk ik uit naar mijn functie als directeur algemene zaken bij Reinier van Arkel. Ik ben bijzonder gemotiveerd om bij te dragen aan een organisatie met zo’n rijke historie. Er ligt een grote opgave op ons te wachten om de zorg van nu en in de toekomst (nog) beter te maken. Reinier van Arkel heeft vanuit haar strategische koers netwerkpsychiatrie omarmd als dé beweging om samen met professionals, cliënten, naasten en andere partners te werken en zoeken naar de best passende zorg en ondersteuning die cliënten helpt bij hun herstelproces. Ik heb de overtuiging dat we met deze beweging samen het verschil kunnen maken en de organisatie duurzaam gezond maken.  Ik kijk er naar uit nader kennis te maken met de collega’s en bij te dragen aan een toekomstbestendige (netwerk) organisatie.”