Beveiligingsincident Carenzorgt

Gebouwen Hoofdlocatie Ingang 2710

Vandaag, dinsdag 25 oktober, zijn wij door leverancier Nedap geïnformeerd over een beveiligingsincident bij het cliëntenportaal Carenzorgt. Uit een lijst die Nedap ons heeft overhandigd, blijkt dat het hierbij gegevens uit dossiers van 184 cliënten van Reinier van Arkel en Ypse betreft.

Omdat de privacy van cliëntgegevens in het geding is, wat wij zeer betreuren, vinden wij het van het grootste belang de cliënten die het betreft hierover zo snel mogelijk te informeren. Zij hebben vanavond een e-mail ontvangen. Heeft u geen e-mail ontvangen dan kunt u er zeker van zijn dat het u niet betreft.

Nedap heeft het informatielek inmiddels gedicht. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat de gehackte gegevens verder zijn gedeeld. 

In het hele land wordt Carenzorgt door veel zorginstellingen gebruikt. Nedap geeft aan dat er ongeveer 250.000 cliënten en verwanten gebruik van maken. De hacker is aangehouden door de politie.