Familie en naasten

Een psychiatrische ziekte is ingrijpend, niet alleen voor de cliënt, maar ook voor de (directe) omgeving van de cliënt. Reinier van Arkel informeert en betrekt familie zo goed mogelijk over en bij de behandeling. De kwaliteit van de behandeling kan aanzienlijk verbeteren door familie erbij te betrekken: zorgverleners van Reinier van Arkel, cliënten en familie hebben elkaar nodig.

Reinier van Arkel streeft ernaar samen te werken in de triade om herstel van de cliënt te bevorderen en terugval te voorkomen. Op welke wijze hier invulling aan gegeven wordt is afhankelijk van de situatie van de cliënt. Gaat het om een klinische opname of ambulante zorg? Kortdurende of langdurige zorg? Wil de cliënt dat de familie bij zijn behandeling betrokken wordt of niet. Zo ja, hoe daarmee dan om te gaan? Hoe wij willen samenwerken met familieleden en naasten is vastgelegd in het familiebeleid.  

Triade-vragenlijst 

Een praktische tool die u als naaste kan helpen om onderwerpen die van belang zijn in de behandeling en begeleiding niet uit het oog te verliezen is de 'triade-vragenlijst'. Vragen die u zichzelf kunt stellen om na te gaan of er voldoende aandacht voor is in de contacten met client en zorgverlener zoals: Heb ik voldoende informatie gehad over de behandeling en mogelijkheden van mijn naaste? Waar kan ik mijn zorgen kwijt? Heb ik zelf ondersteuning nodig en zo ja, hoe moet die eruitzien? Download de PDF.

Ondersteuning voor familie en naasten

Heeft u vragen over de wijze waarop u als naaste wordt geïnformeerd of betrokken dan kunt u terecht bij de behandelaar maar ook bij de FamilieVertrouwensPersoon (FVP) of de Familie- en BetrokkenenRaad.

De FamilieVertrouwensPersoon (FVP) is onafhankelijk en is er voor individuele vragen en ondersteuning.

Bij de familie- en betrokkenenraad (FBR) kunt u terecht met vragen en signalen. De FBR zoekt vervolgens, samen met u, naar een antwoord/oplossing of verwijst u door, bijvoorbeeld naar de familievertrouwenspersoon.  

 

 

 

Nieuw bij Naasten in Kracht: vertel je ervaring

Wil je ook je ervaringen delen op Naasten in Kracht, maar vertel je ze liever? Dat kan vanaf nu! Een team van ervaren naasten luistert naar jouw verhaal en maakt er een ervaringsverhaal van. Het verhaal wordt voor plaatsing aan je voorgelegd. Deze interviewvorm is bedoeld voor wie graag zijn of haar ervaring wil delen, maar vastloopt in het opstellen ervan. Sommige mensen zijn nou eenmaal betere vertellers dan schrijvers. Zo kun je aan iemand je verhaal kwijt èn kun je met jouw ervaring andere naasten helpen.

Meld je aan door een mail te sturen naar rita@hestia-abc.nl. Rita neemt binnen enkele dagen contact met je op om de afspraak in te plannen. Vanzelfsprekend houden we daar in de huidige tijden rekening met de regels van het RIVM. We kijken ernaar uit om je te ontmoeten.

Naasten in Kracht is er voor partners, kinderen, ouders, broers, zussen en goede vrienden van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Ervaringsverhalen vormen het hart van www.naasteninkracht.nl. De verhalen geven naasten informatie, tips, inspiratie, troost en steun. Vooral van elkaar.