Hero36
Hero36

Als je gebruik gaat maken van de zorg van Reinier van Arkel moet je behandeling natuurlijk ook betaald worden.

Cliënten

Kosten

Reinier van Arkel mag pas de behandeling starten als je een zorgverzekering hebt. Je behandeling wordt vergoed door de zorgverzekeraar via de Zorgverzekeringswet.  Daarnaast betaal je mogelijk het eigen risico. Als je geen zorgverzekering hebt, overtreed je de wet en kun je een boete krijgen.

In andere gevallen wordt je behandeling vergoed via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2016 (WMO 2016) of de Wet Langdurige Zorg (WLZ).

Heb je de beschikking WLZ voor de eigen bijdrage 2022 ontvangen? Het CAK zet informatie hierover op een rij: www.hetcak.nl/zelf-regelen/eigen-bijdrage-rekenhulp