Hero63
Hero63

Hulp bij crisis

In crisissituaties kunt u als verwijzer 24 uur per dag contact opnemen met het crisisdienst/IHT-team (Intensive Home Treatment) via 073-658 68 03

Zorgpartners

De centrale voorwacht IHT zorgt voor een snelle inschatting, voert het eerste overleg met de verwijzer en beslist over het in zorg nemen of verwijzen naar andere zorg. Binnen twee uur na aanmelding heeft de SPV van het IHT-team een persoonlijk contact met de cliënt.

073-658 68 03

In crisissituaties kunt u als verwijzer 24 uur per dag contact opnemen met het crisisdienst/IHT-team (Intensive Home Treatment).

IHT: Psychiatrische crisisbehandeling thuis