Ziekenhuispsychiatrie

Het centrum Ziekenhuispsychiatrie biedt ambulante, dagklinische en klinische behandeling aan volwassenen met psychiatrische en psychosociale hulpvragen.

 Het centrum Ziekenhuispsychiatrie is gespecialiseerd in het behandelen van o.a.: 

 • Depressieve klachten of angstproblematiek
 • Psychotische problematiek
 • Onbegrepen lichamelijke klachten (SOLK)
 • Psychische klachten door een lichamelijke oorzaak
 • Psychiatrische problematiek gerelateerd aan zwangerschap (POP)

Afdelingen:

 • Kliniek Volwassen
 • Dagkliniek Volwassenen
 • Poli Bipolaire stoornissen
 • Poli Volwassenen
 • POP poli (Psychiatrie, Obstetrie en Pediatrie)
 • Poli SOLK (somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten)
 • Poli Liaison
 • Team consultatieve psychiatrie

 

Bezoektijden

De polikliniek is op werkdagen geopend van 8.30 tot 17.00 uur. Op woensdagavond is er een avondspreekuur tot 20.00 uur. 
De opnameafdelingen: 

 • Elke avond van 18.30 tot 20.00 uur.
 • Daarnaast op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur

Ziekenhuispsychiatrie maakt deel uit van de het centrum Ouderen en Ziekenhuispsychiatrie.
Kennismaken met het centrum Ouderen en ziekenhuispsychiatrie? Kijk eens op onze infographic.