Ziekenhuispsychiatrie

Het centrum Ziekenhuispsychiatrie biedt ambulante, dagklinische en klinische behandeling aan volwassenen met psychiatrische en psychosociale hulpvragen.

 Het centrum Ziekenhuispsychiatrie is gespecialiseerd in het behandelen van o.a.: 

  • depressieve klachten of angstproblematiek
  • psychotische problematiek
  • onbegrepen lichamelijke klachten (SOLK)
  • psychische klachten door een lichamelijke oorzaak
  • psychiatrische problematiek gerelateerd aan zwangerschap (POP)
  • bipolaire stoornissen

Het team consultatieve psychiatrie wordt ingeschakeld op somatische afdelingen, dagbehandelingscentra en poliklinieken in het Jeroen Bosch ziekenhuis, wanneer er een vermoeden bestaat van psychiatrische problematiek bij patiënten.

Het centrum Ziekenhuispsychiatrie heeft ook een kliniek en een dagkliniek. De poliklinieken zijn op werkdagen geopend van 8.30 tot 17.00 uur. Op woensdagavond is er een avondspreekuur tot 20.00 uur. 

Bezoektijden

Op de opnameafdelingen is er elke avond van 18.30 tot 20.00 uur bezoekuur. Daarnaast op zaterdag- en zondagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur.

Ziekenhuispsychiatrie maakt deel uit van de het centrum Ouderen- en Ziekenhuispsychiatrie.
Kennismaken met het centrum Ouderen- en ziekenhuispsychiatrie? Kijk eens op onze infographic.