Werkgerichte behandelaanpak

Bij de deelnemers aan de werkgerichte behandelaanpak is er vanaf het begin van de behandeling binnen Reinier van Arkel extra aandacht voor re-integratie. Een jaar lang werken Reinier van Arkel en UWV nauw samen om de behandeling zo goed mogelijk aan te laten sluiten op een succesvolle terugkeer naar werk. In het traject heeft de cliënt behalve met de behandelaar, ook regelmatig contact met een re-integratiecoach.

Deelnemers ervaren de behandeling als intensief omdat er verder wordt gekeken dan alleen het oplossen van de psychische problemen. Er worden tegelijk ook doelen gesteld op het gebied van opleiding en/of werk.

De geïntegreerde aanpak legt het accent niet alleen op de ziekte en problemen van cliënten maar op veerkracht, zelfredzaamheid en zingeving. De behandelaar let samen met de cliënt er op dat de gestelde doelen haalbaar zijn en dat de re-integratieactiviteiten bijdragen aan het herstel. De ervaringen op de werkervaringsplek bieden concrete en bruikbare gespreksonderwerpen voor de afspraken met de behandelaar.

Download de folder Sneller herstel

Lees het artikel in Reinier magazine 7: Direct verder kijken voorkomt een zwart gat