Coassistenten

Waar kom je als coassistent terecht?
Reinier van Arkel is de oudste psychiatrische instelling van ons land (1442), met een aantal locaties in de regio ’s-Hertogenbosch. De instelling kent verschillende klinische voorzieningen voor psychiatrie, onder andere in het Jeroen Bosch Ziekenhuis, en tal van ambulante afdelingen (poliklinieken en FACT teams) en specialistische eenheden (o.a. op het gebied van adolescentenpsychiatrie, POP poli, consultatieve- en liaisonpsychiatrie, de topklinische afdeling Psychotraumacentrum Zuid Nederland). Er is aanbod op het gebied van volwassenenzorg, maar ook in de ouderenpsychiatrie en kinder- en jeugdpsychiatrie (zie: www.reiniervanarkel.nl).

Lerende organisatie
Opleiding en goede zorg kunnen niet los van elkaar worden gezien en zijn speerpunten van Reinier van Arkel. Naast het opleiden van psychiaters en klinisch geriaters leiden wij voor het UMC Utrecht ook coassistenten op. Behalve het goed gewaardeerde reguliere coschap psychiatrie (geïntegreerd opgezet met de afdelingen Neurologie en Klinische Geriatrie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis opgezet: Link Blauw, c.q. Longitudinale Integratie in de Kliniek) zijn ook keuze-coschappen mogelijk. Deze klinische keuzestages vinden plaats binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie, de volwassenenpsychiatrie en ouderen psychiatrie, met mogelijkheden op de verschillende opnameafdelingen, (specialistische) poliklinieken, en crisisdienst.

Keuze-coschap
Indien je je verder wilt verdiepen in de psychiatrie, of bepaalde aspecten ervan, maken we in een persoonlijk gesprek over je belangstelling en voorkeur graag gezamenlijk een keuzestage op maat. Op alle stageplaatsen wordt zo ver als mogelijk gestreefd naar actief, met psychiaters of psychiaters in opleiding, participeren in de patiëntenzorg, waarbij het in een goed leerklimaat opleiden resp. opgeleid worden centraal staat. Naast de werkzaamheden onder begeleiding van een aios en/of psychiater kan ook aan (delen van) het onderwijs aan de aios worden deelgenomen; en bij langdurige stages ook het groepsmentoraat voor anios worden bijgewoond.

Vanuit onze instelling wordt ook de mogelijkheid voor een wetenschappelijke stage aangeboden. Deze stage is gericht op actieve deelname aan wetenschappelijk onderzoek binnen een bestaande onderzoekslijn. Het in het kader van deze stage (onder begeleiding) schrijven van een wetenschappelijk artikel wordt hierbij gestimuleerd.

Eisen en duur stage
- Het reguliere coschap psychiatrie is succesvol afgerond
- Het keuze coschap duurt 4, 6 of 12 weken of langer, dan wel in overleg met de begeleidend psychiater.
- De wetenschappelijke stage duurt minimaal 12 weken en kan eventueel verlengd worden.

Interesse?
Neem contact op met Toine den Hollander, psychiater/plv. opleider, of Martijn Bevers, psychiater locatie Jeroen Bosch Ziekenhuis; of met dr. Koen Grootens, psychiater/opleider psychiatrie (in het bijzonder bij vragen over de wetenschappelijke stage); via 073-6586726 of co-assistenten@reiniervanarkel.nl (secretariaat).
De vereiste UMC-begeleider dien je zelf te benaderen bij de afd. Psychiatrie, UMCU.