Werk als medicijn

Werk hebben heeft grote invloed op de psychische gezondheid: wie werk heeft, is gelukkiger en meer tevreden over zijn leven. Werk hebben helpt mensen met een psychische aandoening bij hun herstel. Werk brengt inkomen en financiële zelfstandigheid, sociale contacten, voldoening, persoonlijke waardering en nieuwe ervaringen met zich mee. Het kan een belangrijke ondersteuning betekenen van de eigenwaarde, structuur en routine in het dagelijks leven.

Voor mensen met een psychiatrische aandoening is het vinden en het houden van werk vaak lastig. Uit onderzoek blijkt dat zij drie tot vier keer vaker werkloos zijn dan mensen zonder een psychische kwetsbaarheid.

Herstelondersteunende zorg heeft bij Reinier van Arkel alle aandacht binnen de behandeling van een psychische stoornis. Aandacht voor arbeid en participatie maakt dan ook deel uit van de behandeling. Reinier van Arkel heeft momenteel drie interventies die gericht zijn op participatie in werk en die uitgaan van de eigen behoeften en zelf gestelde doelen. In deze interventies werkt Reinier van Arkel nauw samen met UWVWeener XL en de WSD.

 

 

Aanmelden voor een van de trajecten kan via werkalsmedicijn@reiniervanarkel.nl