Wachttijden

Van aanmelding tot de start van de behandeling. Hier lees je wat je kunt verwachten van ons en wat je zelf al kunt doen.

Landelijk spreken we met betrekking tot de wachttijden over de zogenoemde Treeknormen: Dit zijn afspraken tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars over de maximale lengte van wachttijden. Binnen 4 weken vanaf je eerste contact moet een intakegesprek plaatsvinden en binnen 10 weken vanaf de intake moet de behandeling starten. We doen ons best maar helaas halen wij deze normen niet altijd.

Aanmeldklacht/(voorlopige) diagnose
 Geactualiseerd september 2022

Gemiddelde aanmeldwachttijd
in weken

Gemiddelde behandelwachttijd
in weken

Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen
(Autisme, ADHD...)
19 2
Psychotische stoornissen 21 2
Bipolaire stemmingsstoornissen 27 0
Depressieve stemmingsstoornissen 17 1
Angststoornissen 22 1
Dwangstoornissen 0 0
Trauma en stressorgerelateerde stoornissen  17 1
Neurocognitieve stoornissen  0  0
Persoonlijkheidsstoornissen 14 1
Restgroep diagnoses 0 0
Onbekend 11 1

 

De vermelde wachttijd is een inschatting voor de wachttijd voor cliënten die zich nieuw aanmelden bij Reinier van Arkel. Afhankelijk van de aandoening en de soort behandeling kan de persoonlijke wachttijd korter of langer zijn. Aan het overzicht kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

Van aanmelding tot behandeling

Aanmelding

Om in behandeling te komen heeft de verwijzer een aanmelding bij Entree van Reinier van Arkel gedaan. De verwijzer kan de huisarts zijn, een medisch specialist, bedrijfsarts of het wijkteam.

Telefonisch contact

Na de aanmelding neemt een medewerker van Entree binnen een week contact op. Wij vragen dan naar ontbrekende gegevens en hoe we contact kunnen onderhouden als je geen e-mailadres hebt of niet over een computer beschikt.

Behandelplatform

Vervolgens sturen wij een mail met nadere informatie en een toegangscode voor het behandelplatform. Het behandelplatform is een beveiligde online omgeving voor cliënten van Reinier van Arkel. Hier staat praktische informatie over Reinier van Arkel. In een vragenlijst kun je de klachten zoals je die ervaart beschrijven en je persoonlijke situatie schetsen. Deze gegevens worden gebruikt om het intakegesprek voor te bereiden.

                                                                         
 

In het behandelplatform staan ook trainingen die voor iedereen klaar staan. Ga hier direct zelf mee aan de slag.

 • Beter slapen
 • Fluitend naar je werk
 • Minder piekeren
 • Oefenen met ontspannen
 • Start je persoonlijke route
 • Je probleem in kaart
 • Mindfulness
 • Zelfbeeld

Behandelplatform ROM

In het behandelplatform vul je ook de ROM-vragenlijst in. Een ROM-lijst vul je voor en tijdens je behandeling meerdere keren in. Met de antwoorden op de vragen brengen we je klachten, zorgbehoefte en het resultaat van de behandeling in beeld.
ROM staat voor Routine Outcome Monitoring, wat herhaaldelijk meten betekent.

                                                                                                                    

  Wij adviseren een familielid of bekende uit te nodigen met je mee te gaan naar het intakegesprek. Dit is handig omdat diegene mee kan luisteren en aanvullende informatie kan geven.
Laat naasten de zelfhulptraining ‘betrokken omgeving’ volgen in het behandelplatform. En nodig ze uit om binnen het behandelplatform gesprekken te voeren.

 

                                              
  Wat moet je meenemen op de dag van de intake
 • Paspoort of identiteitskaart
 • Zorgpas
 • Lijst met medicijnen die je gebruikt (vraag deze op bij je apotheker)
 • Overzicht van alle andere hulpverlening die je hebt (gehad)
 • Lijst met vragen of zaken die je wil zeggen tijdens het gesprek

Intake en advies

Tijdens een intake heb je een gesprek met een behandelaar van Reinier van Arkel. Soms kan het zijn dat een tweede gesprek noodzakelijk is. Dit is afhankelijk van je situatie en wordt met jou besproken.

Tijdens het gesprek bespreek je je klachten, de manier waarop deze je dagelijkse leven beïnvloeden en wat je van onze hulp verwacht. Er wordt een diagnose gesteld en een advies gegeven dat we vastleggen in een voorlopig behandelplan. Dit wordt ook aan de verwijzer teruggekoppeld.
Tot aan de start van de behandeling is de behandelaar die bij de intake is geweest je aanspreekpersoon.

 

                                                               
  Tijdens de behandelwachttijd ga je soms al aan de slag. We bespreken dit in het intakegesprek.
 • Zelf doen in behandelplatform
 • Vervolggesprek: soms is een vervolggesprek nodig met een specialist
 • Aanvullend onderzoek: soms is er aanvullend onderzoek nodig om uw situatie goed te beoordelen.
 • Onderzoek: soms worden onderzoeken gedaan die later in de behandeling van pas komen

Behandeling

Na de wachttijd die per diagnose, behandelvoorstel en behandelteamsterk kan verschillen start de behandeling bij Reinier van Arkel. Samen met je behandelaar maak je keuzes en afspraken die we in een behandelplan zetten. Afhankelijk van de keuzes worden andere hulpverleners bij de behandeling betrokken. De aangewezen behandelaar blijft je aanspreekpunt en samen coördineren jullie het behandeltraject.

                                                                 
 

Laat het ons zo spoedig mogelijk weten als je een gemaakte afspraak niet kunt nakomen via
(073) 658 68 68.

Als dit tenminste 24 uur van tevoren gedaan is kan de afspraak tijdig verzet worden.
Voor het te laat of niet afgezegde afspraken kunnen kosten in rekening gebracht worden (€ 50,00). 

Contact

Voor vragen of achtergrondinformatie over de wijze van aanmelding en het behandelaanbod van Reinier van Arkel kun je contact opnemen met Entree.

Telefoon: (073) 658 68 68 (werkdagen van 08:00 tot 17:30 uur) of
E-mail: entree@reiniervanarkel.nl

Ben je op zoek naar een medewerker of afdeling?
Neem dan contact op met onze receptie: (073) 658 51 11

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen vier weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen tien weken vanaf de intake de behandeling is gestart.