Wachttijden algemene uitleg

Hoe lang moet ik wachten?

Heeft u een verwijzing naar Reinier van Arkel, dan doen we er alles aan om u zo snel mogelijk te helpen. Toch is enige wachttijd niet altijd te voorkomen. De wachttijd wordt onder meer bepaald door het aantal cliënten dat gebruik maakt van een behandelaanbod en de beschikbare capaciteit. Over deze capaciteit worden afspraken gemaakt met de zorgverzekeraars. Het kan voorkomen dat gedurende het jaar meer verzekerden in aanmerking komen voor specialistische ggz dan vooraf is afgesproken met een zorgverzekeraar. Dat kan de wachttijden voor cliënten die verzekerd zijn bij een specifieke zorgverzekeraar beïnvloeden. Reinier van Arkel behandelt als zorgaanbieder binnen de contracten zo snel mogelijk. 

Om u een idee te geven hoe lang u moet wachten, publiceren we maandelijks een inschatting van de wachttijden voor volwassenen en ouderen op wachttijden cijfers.

De wachttijden van centrum kinder- en jeugdpsychiatrie Herlaarhof vindt u op de website van Herlaarhof.

In een crisissituatie of bij spoedeisende hulp is geen sprake van wachttijden, u wordt dan direct geholpen. Ons IHT-team is namelijk 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar. IHT staat voor Intensive Home Treatment. Het team maakt deel uit van het Centrum voor Acute en Forensische Psychiatrie.

Inschatting wachttijden

De wachttijden in de tabel geven aan hoe lang cliënten gemiddeld hebben gewacht op intake en behandeling voor een ambulante vorm van behandeling. Ambulant wil zeggen dat u Reinier van Arkel bezoekt voor behandeling en na de afspraak/behandeling weer naar huis gaat.

Reinier van Arkel onderscheidt twee soorten wachttijden:

  1. Aanmeldingswachttijd De aanmeldingswachttijd is het gemiddelde aantal weken tussen het moment van uw aanmelding en het moment dat het intakegesprek plaatsvindt.
  2. Behandelwachttijd De behandelwachttijd is het gemiddelde aantal weken tussen het intakegesprek en het eerste behandelcontact. Deze wachttijd kan ontstaan doordat na het eerste intakegesprek eventueel nog onderzoek gedaan moet worden. Of dat u moet wachten tot er plaats is voor een specifieke behandelvorm, die voor u geschikt is.

De vermelde wachttijd is een inschatting voor de wachttijd voor cliënten die zich nieuw aanmelden bij Reinier van Arkel. Afhankelijk van de aandoening en de soort behandeling kan de wachttijd korter of langer zijn. Aan het overzicht kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Kijk voor de actuele wachtijden op wachttijden cijfers

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen vier weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen tien weken vanaf de intake de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Heeft u vragen over de wachttijd die voor u persoonlijk geldt? Neem dan contact op met het Entree-team.