Vrijwilligerswerk

Soms vinden mensen het moeilijk om zonder hulp en aandacht van vrijwilligers daadwerkelijk deel te nemen aan de samenleving. Vooral als zij geen beroep kunnen doen op familie of vrienden is het fijn als een vrijwilliger op bezoek komt om samen met hen iets te ondernemen.

Kijk voor de actuele vacatures op vacatures vrijwilligerswerk. U kunt u direct aanmelden als vrijwilliger met behulp van het aanmeldingsformulier. Wij nemen dan contact met u op.  

Vriendendienst

De ‘Vriendendienst’ is een onderdeel van Reinier van Arkel en brengt vrijwilligers in contact met mensen die in aanraking zijn (geweest) met de psychiatrie. Bezoek krijgen, samen naar de stad fietsen, lekker op het terras zitten…. het zijn alledaagse activiteiten die voor mensen met psychische problemen niet vanzelfsprekend zijn.

Een vrijwilliger van de Vriendendienst noemen we een ‘maatje’. Een maatje helpt mensen die actief willen deelnemen aan de maatschappij de draad weer op te pakken en biedt een steuntje in de rug. Mensen die in een beschermde woonvorm of geheel zelfstandig wonen, kunnen een aanvraag indienen bij de Vriendendienst. U hoeft geen cliënt van Reinier van Arkel te zijn om een beroep te kunnen doen op de Vriendendienst.

Nieuwe aanvragen indienen voor maatje Vriendendienst Den Bosch weer mogelijk vanaf 1 januari 2016

De Vriendendienst Den Bosch ontvangt op dit moment veel aanvragen van cliënten die op zoek zijn naar een vrijwilliger. Omdat we de aanvragen goed willen verwerken en de cliënten  de juiste aandacht willen geven vragen wij u  om geen nieuwe aanvragen meer in te dienen. Vanaf 1 januari 2016 is het voor cliënten die zelfstandig wonen in  Den Bosch wel weer mogelijk om een maatje aan te vragen via vrijwilligerswerk@reiniervanarkel.nl 

Bezoekerscontact

Sommige mensen wonen op Zorgpark Voorburg in Vught, waar 24 uur per dag zorg en begeleiding geboden wordt. Zij ontvangen ook graag bezoek en vinden het leuk om met iemand hun hobby te delen of erop uit te gaan. Het contact met de vrijwilliger is hier niet zozeer gericht op het weer deelnemen aan de samenleving, maar meer op het contact van mens tot mens.

Ondersteunende activiteiten

Wij organiseren diverse activiteiten voor cliënten. Onder leiding van een activiteitenbegeleid(st)er wordt er met elkaar gesport, gekookt, naar muziek geluisterd, creatief gewerkt etc. Vrijwilligers ondersteunen deze activiteiten. Door uw aanwezigheid is er vaak meer mogelijk en krijgt iedereen extra aandacht. De activiteiten vinden op diverse locaties in Vught en 's-Hertogenbosch plaats.

Maatje aanvragen?

U kunt een maatje of bezoekerscontact aanvragen door te bellen of het aanvraagformulier in te vullen en op te sturen naar onderstaand adres.

Contact

Heeft u vragen over het vrijwilligerswerk van en bij Reinier van Arkel? Neem gerust contact met ons op. Dat kan telefonisch via (073) 687 66 66 of via e-mail: vrijwilligerswerk@reiniervanarkel.nl

Vrijwilligerswerk Reinier van Arkel
Onder de Watertoren
Watertorenlaan 11
5261 LW  Vught
Telefoon: (073) 687 66 66
Email: vrijwilligerswerk@reiniervanarkel.nl

Begeleiding voor vrijwilligers

Het steunpunt vrijwilligerswerk bemiddelt tussen vraag en aanbod in vrijwilligerswerk. Medewerkers van het steunpunt geven advies en ondersteuning in de vorm van o.a. begeleiding en scholing aan iedereen die betrokken is bij vrijwilligerswerk.

Afspraken

Vrijwilligerswerk is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Om prettig met elkaar samen te werken is het belangrijk dat vrijwilligers en cliënten weten wat er van hen verwacht wordt. Daarom ontvangt iedere vrijwilliger een overeenkomst waarin de afspraken schriftelijk zijn vastgelegd.