Vijverhof

Adres
Laan van Voorburg 66, 5261 LS Vught
Telefoonnummer
(073) 658 51 11

Voor volwassenen vanaf 18 jaar.
Begeleiding en behandeling: AWBZ zzp 4B/C t/m 5B/C.
Capaciteit: zit/slaapkamers met badkamer (hat) en groepswoningen.

Nieuwsbrief beschut wonen en dovenpsychiatrie: hier vindt u de nieuwsbrieven van beschut wonen (Vijverhof) en dovenpsychiatrie en kunt u zich aanmelden om deze te ontvangen.

Behandeling en begeleiding

Vijverhof is een klinische woonvoorziening voor volwassenen met een psychiatrische problematiek, die 24 uurszorg nodig hebben en de woonbescherming van een zorgpark. De behandeling en begeleiding richt zich op het behoud van stabilisatie en vaardigheden en het waarborgen van een kwalitatief goed leven. Een aantal cliënten kan na een periode van vaardigheidstraining (rehabilitatie) doorstromen naar een minder zorgintensieve woonvorm elders in Nederland.

Wonen

Vijverhof werd in 1928 als zusterklooster gebouwd en in 2002 en 2013 gerenoveerd. De voorziening ligt op het Zorgpark Voorburg in Vught in de omgeving van andere voorzieningen van de langdurende zorg. Er zijn eenpersoons- en groepswoningen die naar eigen inzicht ingericht kunnen worden. Elke woning heeft een eigen adres en voordeur. Er is een binnentuin.

Locatie

Afbeelding bij locatie

Vijverhof

Laan van Voorburg 66, 5261 LS Vught

Terug naar het locatieoverzicht