Wachttijden

Als u een patiënt naar Reinier van Arkel verwijst, dan doen we er alles aan om hem of haar zo snel mogelijk te helpen. Toch is enige wachttijd niet altijd te voorkomen.

Om u een idee te geven hoe lang de wachttijden zijn, publiceren we maandelijks een inschatting van de wachttijden voor volwassenen en ouderen: kijk op wachttijden cijfers en uitleg.

De wachttijden van centrum kinder- en jeugdpsychiatrie Herlaarhof vindt u op de website van Herlaarhof: www.herlaarhof.nl

In een crisissituatie is er geen sprake van wachttijden, uw patiënt wordt dan direct geholpen. Ons crisisdienst/IHT-team is 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar. IHT staat voor Intensive Home Treatment: meer informatie.