Onze visie op zorg

Reinier van Arkel is er voor mensen met een ernstige psychische aandoening en hun naasten. Wij bieden hoge kwaliteit van zorg - die een combinatie is van herstelondersteunende zorg en andere bewezen effectieve behandelinterventies- door kwaliteit te koppelen aan zelforganisatie met goede professionals. Wij bieden niet alleen hoge kwaliteit van tweedelijns specialistische zorg, maar voelen ons ook verantwoordelijk voor het voorkomen van ernstige psychiatrische aandoeningen. En omdat we ons realiseren dat we dat niet alleen kunnen, doen we dat samen met cliënten, hun naasten en in netwerkverband met partners waaronder Maatschappelijke Opvang ’s-Hertogenbosch e.o. en Ypse.

 

Richtinggevende principes

Wij zijn er van overtuigd dat ernstige psychische problematiek voorkomen kan worden, of de gevolgen daarvan verminderd, wanneer tijdig de juiste zorg geboden kan worden in de nabijheid van de cliënt. Net zo belangrijk als de zorg voor de cliënt zelf is dat familie en naasten van de cliënt zich ook gesteund voelen en een beroep op ons kunnen doen.
We bieden hoogwaardige tweedelijns specialistische zorg. Het verbeteren van de kwaliteit van onze zorg is een voortdurend proces. Wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de ontwikkelingen binnen Reinier van Arkel en de bedoeling van onze zorg.

Herstelondersteunende zorg is onze inhoudelijke basis. Vanuit dit uitgangspunt willen wij onze cliënten helpen zichzelf te helpen en zelf de regie over hun leven weer in handen te nemen.

Herstellen doe je thuis. We leveren onze zorg zo dichtbij als mogelijk. We gaan in subregio’s werken om letterlijk en figuurlijk dichtbij onze cliënten te zijn en ook de verbinding aan te gaan met huisartsen en andere zorgverleners in de nabijheid van de cliënt.

Dit kunnen we niet alleen en daarom leveren we onze zorg samen met de cliënt, zijn naasten en in een subregionaal netwerkverband. Wij weten dat we anderen nodig hebben om alle facetten van zorg en begeleiding die een cliënt nodig kan hebben, te realiseren. De regierol ligt soms bij ons maar ook vaak bij een andere zorgverlener. Wij zijn in staat om ons dienstbaar op te stellen in het netwerk van zorgverleners.

Meerjarenbeleidsplan

Het meerjarenbeleidsplan ‘Hart voor Herstel’ 2019-2021 markeert een belangrijk moment in de ontwikkeling van Reinier van Arkel. Het vormt een inhoudelijke onderlegger van de in gang gezette beweging en helpt ons bij de doorontwikkeling van onze zorg. Dit doen we graag samen met onze partners.
In het meerjarenbeleidsplan wordt onze visie getoond vanuit het oogpunt van de cliënt, die op zijn reis naar herstel gebruikmaakt van de behandel- en ondersteuningsmogelijkheden van de Reinier van Arkel groep.