Reinier²

Adres
Parklaan 4, 5261 LR Vught
E-mailadres
ReinierKwadraatmanagementsecretariaat@Reiniervanarkel.nl

Reinier² is verdeeld in vier onderdelen:

Reinier Sociale psychiatrie
Zorgvormen Reinier Sociale psychiatrie

  • Flexible Assertive Community Treatment (FACT)
  • Vroege Interventie Psychose (VIP)
  • Active Recovery Triad (ART) bestaande uit begeleid wonen teams en individuele begeleidingsteams (beiden WMO zorg) en de klinische ART variant met de afdelingen Vijverhof, Magnolia, Intensieve Begeleidingsunit (IBU), Lichtboog en Waterboog.

Reinier Acute psychiatrie
Reinier Acute psychiatrie biedt zo nodig tijdelijke intensieve behandeling met een crisisinterventie waarbij, indien de crisis niet ambulant af te wenden is, opname plaatsvindt. De werkwijze zoals beschreven in de Generieke module acute psychiatrie wordt uitgevoerd. 

Zorgvormen Reinier Acute psychiatrie

  • Intensive Home Treatment (IHT): Tijdelijk crisisinterventie in de thuissituatie.
  • High Intensive Care (HIC): Tijdelijke crisisopname op een gesloten, klinische opnameafdeling.
  • Medium Care (MC): Tijdelijke crisisopname op een open, klinische opnameafdeling.

Reinier Forensische psychiatrie 
De forensisch psychiatrische zorg is bedoeld voor volwassenen die als gevolg van een ernstige psychische aandoening en/of ernstige psychosociale problematiek delictgedrag of maatschappelijk grensoverschrijdend gedrag vertonen. Zij komen daardoor in aanraking met justitie of dreigen daarmee in aanraking te komen. De forensisch psychiatrische zorg wil (de kans op) herhaling verminderen en daarmee de samenleving veiliger maken, de problemen van cliënten verminderen en hen de controle teruggeven over hun gedrag en leven.

Dit zorgnetwerk kent drie zorgvormen:

  • Forensisch FACT team (voorheen Forensisch Psychiatrische Polikliniek)
  • Forensisch Psychiatrische afdeling (FPA)
  • ART Forensisch: beschermd wonen

Reinier Ouderenpsychiatrie
Reinier Ouderenpsychiatrie biedt behandeling en begeleiding aan oudere mensen met een ernstige psychische aandoening. Ook biedt Reinier Ouderenpsychiatrie consultatie en advies aan collega’s organisatiebreed en externe netwerkpartners. We bieden ambulante behandeling en begeleiding in de vorm van FACT en poliklinische behandelmogelijkheden en kortdurende klinische opname in samenwerking met Reinier+.

De klinische wooncentra Magnolia, Vijverhof en Klimop, gelegen op Landgoed Voorburg bieden (intensieve) 24-uurs zorg.

Locatie

Afbeelding bij locatie

Reinier²

Parklaan 4, 5261 LR Vught

Terug naar het locatieoverzicht