Poli SOLK

Adres
Henri Dunantstraat 1, 5223 GZ 's-Hertogenbosch
Telefoonnummer
(073) 553 88 44
E-mailadres
ZPO-Zorgadministratie@reiniervanarkel.nl

De SOLK poli biedt hulp aan mensen tussen de 18 en 60 jaar die last hebben van lichamelijke klachten die na gedegen en voldoende lichamelijk onderzoek, niet of onvoldoende medisch verklaard kunnen worden. De klachten bestaan al langer dan zes maanden en beperken ernstig in het sociaal en beroepsmatig functioneren.

SOLK staat voor Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klacht.

Voorbeelden van klachten zijn:

  • Onverklaarde chronische vermoeidheid/CVS
  • Onverklaarde chronische pijn/fibromyalgie
  • Onverklaarde buikklachten/prikkelbaar darmsyndroom
  • Onverklaarde pijn op de borst

Of denkt u wel eens...

  • Hoe kan ik meer regie krijgen over mijn pijn en/of vermoeidheid?
  • Hoe vergroot ik mijn wereld en voorkom ik dat ik uitgerangeerd raak?
  • Hoe kan ik mijn lichamelijk conditie verbeteren, zonder meer klachten te krijgen?

Bij SOLK is er sprake van forse biologische ontregelingen. Het is gebleken dat deze ontregelingen nog niet op een directe en medische manier te beïnvloeden zijn. De enige manier om deze biologische ontregelingen te beïnvloeden is op een psychologische manier.

De behandeling is erop gericht meer controle te krijgen over uw lichamelijk klachten, ook als de oorzaak onbekend is. Er wordt niet gezocht naar een mogelijk oorzaak, wel wordt stilgestaan bij de gevolgen ervan op uw gedrag (wat kan ik wel en niet), uw gedachten (deze pijn gaat nooit meer over) en uw gevoel (angst).

Meer informatie? Ga naar de folder Poli SOLK

Deze poli is onderdeel van Ziekenhuispsychiatrie van Reinier van Arkel in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in 's-Hertogenbosch.

Aanmelden

Als u in het bezit bent van een verwijsbrief van de huisarts, medisch specialist, bedrijfsarts of het wijkteam dan kunt u contact opnemen met Entree van Reinier van Arkel. Gelieve bij aanmelding te vermelden dat het om de polikliniek SOLK gaat.

Locatie

Afbeelding bij locatie

Poli SOLK

Henri Dunantstraat 1, 5223 GZ 's-Hertogenbosch

Terug naar het locatieoverzicht