Poli psychiatrie en middelengebruik

Adres
Henri Dunantstraat 1, 5223 GZ 's-Hertogenbosch
Telefoonnummer
(073) 553 88 44
E-mailadres
ZPO-Zorgadministratie@reiniervanarkel.nl

De psychiatrie en middelengebruik poli richt zich op mensen van 55 jaar en ouder die moeite hebben het gebruik van alcohol, kalmerende middelen zoals oxazepam of andere verslavende gewoonten in de hand te houden. Bij deze mensen belemmeren de verslavende gewoonten het dagelijkse leven, zij hebben vaak last van stemmingsklachten. Mensen van deze leeftijd met dergelijke klachten hebben speciale aandacht nodig, omdat met het ouder worden de gevoeligheid voor verslavende middelen groter wordt. Er ontstaan eerder en meer lichamelijke en psychische problemen, het gebruik van verslavende middelen kan de werking van andere medicijnen veranderen. Daarom is het belangrijk dat een gespecialiseerd team kan helpen met deze klachten. Ga voor meer informatie naar de folder polikliniek psychiatrie en middelengebruik.

De behandeling richt zich op:

  • De psychische klachten die ontstaan of verergeren door het gebruik van verslavende middelen
  • De gevolgen van verslavende middelen, zoals oxazepam en alcohol, op de lichamelijke gezondheid en andere medicijnen
  • Het stoppen van het gebruik van verslavende middelen. Wanneer dit niet haalbaar blijkt, dan richt de behandeling zich op het zo weinig mogelijk gebruiken

Deze poli is onderdeel van het centrum Ouderenpsychiatrie van Reinier van Arkel in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in 's-Hertogenbosch.

Aanmelden

Als u in het bezit bent van een verwijsbrief van de huisarts, medisch specialist, bedrijfsarts of het wijkteam dan kunt u contact opnemen met Entree van Reinier van Arkel. Gelieve bij aanmelding te vermelden dat het om de polikliniek Psychiatrie en middelengebruik gaat.

Locatie

Afbeelding bij locatie

Poli psychiatrie en middelengebruik

Henri Dunantstraat 1, 5223 GZ 's-Hertogenbosch

Behandelcentrum voor...


Terug naar het locatieoverzicht