Poli Psychiatrie en Cognitie

Adres
Henri Dunantstraat 1, 5223 GZ 's-Hertogenbosch
Telefoonnummer
(073) 5538844
E-mailadres
ZPO-Zorgadministratie@reiniervanarkel.nl

Psychiatrie en Cognitie richt zich op dementerende patiënten bij wie sprake is van ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische stoornissen en van wie het steunsysteem overbelast is. De begeleiding vanuit bijvoorbeeld de familie, huisarts, de thuiszorg of het verzorgingshuis dreigt te kort te schieten. Hulpvragen kunnen zijn:

  • Mijn vader vergeet alles, maar weigert alle hulp waardoor er gevaarlijke situaties ontstaan.
  • Mijn vrouw is door haar ziekte erg wantrouwend en agressief. 's Nachts is ze onrustig en loopt ze weg. Ik weet niet hoe ik hiermee om moet gaan.
  • Dit hoogbejaarde echtpaar begrijpt elkaar niet meer. Is er misschien sprake van mishandeling?

Bij een dergelijke (dreigende) ontwrichting zal het specialistisch team zich inzetten om de probleemsituatie zo snel mogelijk te stabiliseren dan wel te verbeteren. Meer informatie: ga naar de folder polikliniek Psychiatrie en cognitie.

Deze poli is onderdeel van het centrum Ouderenpsychiatrie van Reinier van Arkel in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in 's-Hertogenbosch.

Aanmelden

Als u in het bezit bent van een verwijsbrief van de huisarts, medisch specialist, bedrijfsarts of het wijkteam dan kunt u contact opnemen met Entree van Reinier van Arkel.

Indien uw hulpvraag zich enkel richt op diagnostiek en advies rondom een eventuele dementie, kunt u zich via de huisarts beter aanmelden bij het centrum voor Geheugenproblematiek. In dit centrum werkt Reinier van Arkel samen met de Geriatrische Afdeling van het Jeroen Bosch Ziekenhuis voor diagnostiek en advies.

Locatie

Afbeelding bij locatie

Poli Psychiatrie en Cognitie

Henri Dunantstraat 1, 5223 GZ 's-Hertogenbosch

Terug naar het locatieoverzicht