Lichtboog

Adres
Booglaan 4, 5261 LV Vught
Telefoonnummer
(073) 658 51 11

 

Welke doelgroep?
De Lichtboog is een klinische behandelvoorziening voor (jong)volwassen cliënten (vanaf 18 jaar) met complexe ASS-problematiek en comorbide klachten en stoornissen, die aangewezen zijn op 24-uurszorg binnen een therapeutisch klimaat.

Wat doen wij?
Binnen de Lichtboog wordt 24 uur per dag intensieve psychiatrische zorg in een veilige, voorspelbare, autismevriendelijke omgeving geboden. Het doel is de eigen kracht bij de cliënt met meervoudige en complexe ASS-problematiek te versterken.

Er wordt uitgegaan van het herstellend vermogen van de cliënt. Wij doen dit samen met de cliënt en zijn belangrijkste naastbetrokkenen en komen tegemoet aan de emotionele behoefte van de cliënt en van zijn naasten. 

De zorg die wij bieden is gebaseerd op de autonomie van de cliënt en op zijn eigen verantwoordelijkheid voor het onderhouden van zijn gezondheid, herstel van klachten en behoud van kwaliteit van leven met ASS.

Werk, activiteiten en sociale contacten dragen in onze opvatting bij aan het herstel van de cliënt. We behandelen en begeleiden de cliënt daarom bij voorkeur kortdurend (gemiddeld 3 jaar) en gaan samen met de cliënt en belangrijke naastbetrokkenen op zoek naar een eigen woonomgeving waarin de cliënt zijn verworven vaardigheden kan behouden, toepassen en verder ontwikkelen.

Binnen de Lichtboog wordt individueel gekeken naar mogelijkheden voor doorstroming naar vormen van zelfstandig(er) wonen en werken. De indicaties variëren van ZZP-GGZ 5B t/m 7B. Cliënten kunnen, door intensieve multidisciplinaire behandeling en begeleiding, na enkele jaren doorstromen naar een zelfstandigere woonvorm.

Locatie

Afbeelding bij locatie

Lichtboog

Booglaan 4, 5261 LV Vught

Behandelcentrum voor...


Terug naar het locatieoverzicht