Hoofdlocatie 's-Hertogenbosch

Adres
Bethaniestraat 2, 5211 LJ 's-Hertogenbosch
Telefoonnummer
(073) 658 61 11

Ruim vijf eeuwen Reinier van Arkel
Reinier van Arkel is het oudste, nog bestaande psychiatrische ziekenhuis van Nederland. Dat is niet de belangrijkste reden waarom wij u graag iets over de geschiedenis van het ziekenhuis vertellen. Hoe het ziekenhuis er nu uitziet, de zorg, de locaties, de opbouw van de organisatie, is beter te plaatsen als u het verleden enigszins kent.

Gevelsteen
In 1439 overlijdt een inwoner van 's-Hertogenbosch, Reinier van Arkel genaamd. Bij testament laat hij weten dat een gedeelte van zijn vermogen besteed moet worden aan de verpleging van "(zes) arme sinneloze mensen". Zo ontstaat in 1442 Reinier van Arkel aan het Hinthamereinde in 's-Hertogenbosch. Het blijft lange tijd een klein gesticht dat bestuurd wordt door de blokmeesters (middenstanders) van het Hinthamereinde. Vanaf 1811 gaat Reinier van Arkel deel uitmaken van de Godshuizen, een 'koepel', die in 's-Hertogenbosch meerdere instellingen op het terrein van de gezondheidszorg bestuurde.

Het aantal patiënten neemt aanvankelijk langzaam toe. In 1800 bijvoorbeeld zijn er 60 patiënten. Met de invoering van de Krankzinnigenwet in 1840 groeit het aantal patiënten explosief. Door deze groei is er ook behoefte aan meer personeel. Het is moeilijk mensen te vinden voor de verzorging en verpleging van psychiatrische patiënten. Het College van Regenten van de Godshuizen vindt een oplossing door in 1853 de zorg over te dragen aan religieuzen uit België. Behalve dat zij werken in het ziekenhuis, wónen zij ook in of bij het ziekenhuis.

Detail Gevelsteen
In 1870 is het gesticht Reinier van Arkel overbevolkt. Er zijn op dat moment 700 patiënten. In die tijd leeft de gedachte dat patiënten buiten de stad beter tot rust kunnen komen. Een tweetal artsen neemt, buiten het bestuur van de Godshuizen om, het initiatief om Coudewater in Rosmalen te stichten. Het bestuur laat zich echter niet zomaar passeren. In 1885 wordt het landgoed Voorburg aangekocht waarop de Godshuizen een eigen gesticht buiten de stad lieten bouwen.

De mannelijke en vrouwelijke religieuzen wonen en werken strikt gescheiden van elkaar. De broeders verplegen de mannelijke patiënten en de zusters de vrouwelijke. Het voormalige hoofdgebouw van Voorburg was ingedeeld naar deze gedachte. Deze strikte scheiding van seksen heeft min of meer voortgeduurd tot het eind van de jaren zestig.

In 1990 zijn psychiatrisch ziekenhuis Voorburg in Vught en psychiatrisch ziekenhuis Reinier van Arkel in 's-Hertogenbosch formeel gefuseerd tot één ziekenhuis met een eigen bestuur, nadat reeds sinds de dertiger jaren sprake was van één directie.

Plattegrond en routebeschrijving hoofdlocatie Bethaniestraat (pdf)

Zoomkaart Bethaniestraat (Hoofdlocatie en locatie Psychotraumacentrum)

Locatie

Afbeelding bij locatie

Hoofdlocatie 's-Hertogenbosch

Bethaniestraat 2, 5211 LJ 's-Hertogenbosch

Behandelcentrum voor...


Terug naar het locatieoverzicht