Verwijzers


Reinier van Arkel is er voor mensen met een ernstige psychische aandoening en hun naasten. Wij bieden hoge kwaliteit van zorg - een combinatie van herstelondersteunende zorg en andere bewezen effectieve behandelinterventies. Wij voelen ons ook verantwoordelijk voor het voorkomen van ernstige psychische aandoeningen. En omdat we ons realiseren dat we dat niet alleen kunnen, doen we dat samen met cliënten en hun naasten en in netwerkverband met andere zorgpartners. Voor de Basis GGZ verwijzen wij u naar Ypse.

Crisis 7x24

(073) 658 68 03
Het IHT-team (Intensive Home Treatment) is 24 uur per dag bereikbaar voor verwijzers.

Team screening & Consultatie

(073) 658 68 68
De behandelaren van team Screening & Consultatie beantwoorden uw vragen over verwijzingen en het behandelaanbod van Reinier van Arkel. Via dit team kan ook consultatie worden aangevraagd.
Het team is op werkdagen bereikbaar van 8.30 – 12.00 uur.
Screening&Consultatie@Reiniervanarkel.nl

Entree: Aanmelden, intake en advies

(073) 658 68 68
Voor vragen of achtergrondinformatie over de wijze van aanmelding en het behandelaanbod van Reinier van Arkel kunt u vrijblijvend contact opnemen met Entree, ook als u nog geen verwijzing heeft. 
Op werkdagen bereikbaar van 08:00 tot 17:30 uur
entree@reiniervanarkel.nl

Aanmelden bij Kinder- en Jeugdpsychiatrie Herlaarhof

(073) 658 53 33
Voor aanmeldingen bij Herlaarhof kunt u contact opnemen met Aanmelding & Consultatie Herlaarhof (ACH). 
ACH@reiniervanarkel.nl   
Meer informatie vindt u op www.herlaarhof.nl.

Receptie

(073) 658 51 11
Bent u op zoek naar een medewerker, afdeling of heeft u een algemene vraag? Neem dan contact op met onze receptie.