Verwijzers


Reinier van Arkel is er voor mensen met een ernstige psychische aandoening en hun naasten. Wij bieden hoge kwaliteit van zorg - een combinatie van herstelondersteunende zorg en andere bewezen effectieve behandelinterventies. Wij voelen ons ook verantwoordelijk voor het voorkomen van ernstige psychische aandoeningen. En omdat we ons realiseren dat we dat niet alleen kunnen, doen we dat samen met cliënten en hun naasten en in netwerkverband met andere zorgpartners. Voor de Basis GGZ verwijzen wij u naar Ypse.

Download hier de kaart met contactgegevens Reinier van Arkel voor verwijzers.

Crisis 7x24

(073) 658 68 03
Het IHT-team (Intensive Home Treatment) is 24 uur per dag bereikbaar voor verwijzers.

Team screening & Consultatie

In verband met het Coronavirus is team Screening & Consultatie vanaf 26 maart tijdelijk ook in de middag telefonisch bereikbaar voor vragen over verwijzingen. Onze behandelaren zijn nu op werkdagen bereikbaar op de volgende tijden en telefoonnummers:

  • 08.30 - 12.00 uur: voor al  uw vragen op het gebied van verwijzing Tel. (073) 658 61 70
  • 12.30 - 16.00 uur: voor dringende vragen met betrekking tot verwijsmogelijkheden die niet kunnen wachten tot de volgende ochtend. Tel (073) 658 68 68. U wordt vervolgens doorverbonden met het mobiele telefoonnummer van de screener. 

E-mailadres: Screening&Consultatie@reiniervanarkel.nl.
Meer informatie over consultatie leest u op www.reiniervanarkel.nl/consultatie

Entree: Aanmelden, intake en advies

(073) 658 68 68
Voor vragen of achtergrondinformatie over de wijze van aanmelding en het behandelaanbod van Reinier van Arkel kunt u vrijblijvend contact opnemen met Entree, ook als u nog geen verwijzing heeft. 
Op werkdagen bereikbaar van 08:00 tot 17:30 uur
entree@reiniervanarkel.nl

Pilot regioteam Den Bosch binnenstad gestart

Op 1 december 2020 zijn de deuren geopend van ons eerste regioteam in de binnenstad van Den Bosch. Verwijzers kunnen hun patiënten, van 18-60 jaar, uit de postcodegebieden 5211 en 5212 vanaf 1 december verwijzen naar het regioteam. Cliënten woonachtig in andere postcodegebieden behoren niet tot de doelgroep van deze pilot; zij mogen rekenen op een goede kwaliteit van zorg via de reguliere werkwijze.

Deze pilot duurt zes maanden en wordt 1 juni 2021 geëvalueerd. Het streven is de werkwijze van het regioteam daarna te verbreden.

Wat houdt de nieuwe werkwijze in?

Het regioteam werkt vanuit de herstelvisie waarin het verhaal van de cliënt centraal staat. Na aanmelding proberen we snel in kaart te brengen wat nodig is voor het herstel van de cliënt. Hierbij hanteren we een brede blik waarbij alle levensgebieden aan bod komen. Een van de pijlers van het regioteam is een sterke samenwerking in het netwerk rond de cliënt, met de cliënt als regievoerder, zowel binnen Reinier van Arkel als met formele en informele netwerkpartners. We werken intensief samen met de basis en generalistische ggz, zijn daardoor verankerd in het netwerk in de regio en flexibel inzetbaar.

Meer informatie over dit project leest u in deze infographic voor verwijzers en routekaart voor cliënten.

Aanmelden bij Kinder- en Jeugdpsychiatrie Herlaarhof

(073) 658 53 33
Voor aanmeldingen bij Herlaarhof kunt u contact opnemen met Aanmelding & Consultatie Herlaarhof (ACH). 
ACH@reiniervanarkel.nl   
Meer informatie vindt u op www.herlaarhof.nl.

Receptie

(073) 658 51 11
Bent u op zoek naar een medewerker, afdeling of heeft u een algemene vraag? Neem dan contact op met onze receptie.