Verwenzorg

Verwenzorg

Wat is er lekkerder dan verwend worden…

‘Verwenzorg’ begon ooit praktisch;  met een kistje lekkere verse kersen voor cliënten die langere tijd of chronisch zorg nodig hebben. Sindsdien staat de kers symbool voor de verwenzorg. Het is de Vitamine V zorg!

Verwenzorg: het maakt het leven mooier voor de cliënt én de hulpverlener. Het is bedoeld om mensen die langere tijd een zorgbehoefte hebben, regelmatig te verassen met extra aandacht.

Verpleegkundigen, verzorgende en andere personeelsleden in de gezondheidszorg moeten buiten de gewone zorg, extra aandacht hebben voor de groep chronisch zieke mensen. We moeten hen helpen om hen te laten genieten, geluk te voelen, mooie dingen te zien of te doen, mens te laten zijn. We moeten hen regelmatig in de watten leggen.

Vrijwilligers en professionals bieden verwenzorg, omdat ze iets goeds willen doen voor een of meer cliënten van een afdeling of locatie. Ze willen graag extra aandacht geven en mensen blij maken. En dan met verschillende soorten (kunst- en cultuur) activiteiten. Vaak activiteiten, die uit reguliere middelen niet bekostigd kunnen worden. Vandaar dat ondernemende zorgorganisaties, die verwenzorg omarmen, op zoek gaan naar maatschappelijke betrokken bedrijven die hen willen helpen. Met geld of in natura. Een uitgevoerde verwenzorgactiviteit wordt achteraf door alle betrokkenen beschreven als verrijkend.

 

Contact

Reinier van Arkel, Verwenzorg

Postbus 70058

5201 DZ ’s-Hertogenbosch

(073) 658 61 11

 

Joke Zwanikken-Leenders

J.ZwanikkenLeenders@reiniervanarkel.nl 

 

NL41RABO0129440191

Verwenzorg st RvA