Behandelen op maat

Polikliniek SOLK

De poli SOLK (Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klacht) richt zich op mensen tussen de 18 en 60 jaar die last hebben van lichamelijke klachten die na gedegen en voldoende lichamelijk onderzoek, niet of onvoldoende medisch verklaard kunnen worden.  De klachten bestaan al langer dan zes maanden en beperken ernstig in het sociaal en beroepsmatig functioneren. Bij SOLK is er sprake van forse biologische ontregelingen. Het is gebleken dat deze ontregelingen nog niet op een directe en medische manier te beïnvloeden zijn. De enige manier om deze biologische ontregelingen te beïnvloeden is op een psychologische manier.

Psychiatrische zorg voor de (zwangere) vrouw en haar pasgeboren baby

Zwanger zijn en een kindje verwachten zijn grote gebeurtenissen in het leven van aanstaande ouders. Er zijn vrouwen die niet kunnen genieten van de zwangerschap, angstig zijn of zelfs in de war raken. Er zijn ook vrouwen die al in behandeling zijn voor psychiatrische klachten en graag zwanger willen worden, maar zich afvragen of dit wel kan. Ook vrouwen met psychiatrische klachten willen graag een zo goed mogelijke zwangerschap, bevalling en kraamtijd. Er is dan vaak extra aandacht nodig voor het opbouwen van een goede band tussen (aanstaande) ouders en de baby. De POP polikliniek richt zich op deze vrouwen. POP staat voor Psychiatrie Obstetrie (=Verloskunde), Pediatrie (=Kindergeneeskunde): hulp voor vrouwen met psychische klachten voor, tijdens en/of na de zwangerschap.

 

Dagbehandeling

Dagbehandeling is een vorm van groepsbehandeling, waarbij cliënten een of meerdere dagen per week in een groep werken aan het verbeteren van de psychische klachten en het weer stabiliseren van de situatie. Met behulp van groepsbehandeling is het mogelijk inzicht te krijgen in de problemen en/of psychische klachten. Cliënten worden zich dan bewust van nieuwe mogelijkheden om op een andere manier met hun klachten om te gaan. In de groep kunnen ze ontdekken dat ze niet de enige zijn met problemen. Door herkenning, erkenning, leren van en over elkaar kunnen mensen iets voor elkaar betekenen en leren zij hun vaardigheden te vergroten.