Wetenschappelijk onderzoek en innovatie

Wetenschappelijk onderzoek

Als Top GGZ instelling staat het PTC ZN voorop om onderzoek te doen naar nieuwe behandellijnen of verdere ontwikkeling van reeds beproefde behandelingen die recht doen aan de complexiteit van de problematiek waarmee onze cliënten worden geconfronteerd.

Onderzoekslijn trauma, gezin en context

Hoofdonderzoeker Elisa van Ee

Het onderzoek van het PTC ZN wordt gedaan binnen de onderzoekslijn ´trauma, gezin en context´ en bestaat uit onderzoek binnen de specialistische - en hoogspecialistische zorg.

  • Hoog intensieve traumabehandeling. Het PTC ZN ontwikkelt en onderzoekt de effectiviteit van een hoog intensieve traumabehandeling (HITB) bij cliënten met een complex posttraumatische stressstoornis.
  • Complexe traumagerelateerde systeemproblematiek. Het PTC ZN ontwikkelt daarnaast een integrale behandeling voor trauma en stressor gerelateerde problematiek waarbij eveneens sprake is van complexe systeemproblematiek.
  • Transdiagnostische decision tool. Het PTC ZN werkt mee aan de validatie van de Transdiagnostische Decision Tool PTSS om onderscheid te kunnen maken tussen cliënten met problematiek die geïndiceerd zijn voor specialistische ggz en cliënten met complexe en/of zeldzame problematiek die geïndiceerd zijn voor hoog specialistische/topklinische ggz.

Innovatie

Innovatie richt zich op de ontwikkeling van nieuwe vormen van contextuele diagnostiek en behandeling van complexe psychotrauma. Ontwikkelde nieuwe behandelmethoden die op moment worden aangeboden zijn:

Publicaties en voordrachten, zowel in Nederland als in het buitenland, ontbreken uiteraard niet. Met regelmaat publiceren professionals van het PTC ZN in toonaangevende vakbladen en houden zij voordrachten in binnen- en buitenland. Het PTC ZN beschikt over een breed respectabel netwerk.

Scholing

Tweejaarlijks organiseert het PTC ZN een symposium over de behandeling van psychotrauma met toonaangevende internationale bekenden t.a.v. psychotrauma zoals John P. Wilson, Jacob Lindy, David Foy, Charles Figley, Laurence Kirmayer, Cecile Rousseau, Vamik Volkan, Johan Galtung. 

Het PTC ZN besteedt structureel aandacht aan overdracht van kennis en participeert in de opleiding van specialisten zoals de opleiding tot psychiater en klinisch psycholoog. Elisa van Ee is als hoofdopleider Psychotherapie verbonden aan het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen. Ivan Komproe is als hoogleraar verbonden aan het Psychotraumacentrum.

Het PTC ZN besteedt ook structureel aandacht aan de scholing van de eigen medewerkers. Elke gedragswetenschapper is of wordt geschoold in tenminste twee evidence-based trauma gerichte behandelmethodes waardoor verschillende methodes beschikbaar zijn op de afdeling. Alle behandelmedewerkers worden getraind in systemisch denken. Er is sprake van een academische werksetting waarin behandeling, onderzoek, uitwisseling van kennis en innovatie met elkaar vervlochten zijn en een door iedere medewerker gedragen verantwoordelijkheid.

Samenwerking

Het PTC ZN werkt samen met collega-instellingen op nationaal en internationaal niveau. Onze professionals hebben nationaal en internationaal een breed netwerk. We participeren in het Landelijk Convenant Overleg GGz Asielzoekers & Vluchtelingen en we zijn een van de vier landelijke specialisten op het gebied van psychotrauma. Samenwerking vindt plaats op het gebied van diagnostiek, behandeling, innovatie en onderzoek. Daarnaast werkt het PTC ZN in het Landelijk Zorgnetwerk Veteranen op dezelfde beleidsterreinen samen en is het een van de vijf specialistische traumacentra in dit samenwerkingsverband. Er is samenwerking met andere centra op het gebied van slaap- en waakstoornissen, ADHD en agressiebewustzijn en agressiebeheersing. 

Andere partners in samenwerkingsverbanden met het Psychotraumacentrum Zuid Nederland zijn:

  • De Basis
  • Marlborough Family Service in Londen (in het kader van Multi Family Therapy van E. Asen)
  • CHIBOW
  • International Rehabilitation Council for Torture victims
  • Radboud Universiteit Nijmegen
  • Universiteit van Utrecht
  • Vincent van Gogh