Voor wie

Cliënten met (complexe) PTSS, vaak in combinatie met andere aandoeningen, die behandelbaar zijn binnen de ambulante specialistische of hoog specialistische zorg. Cliënten binnen de hoogspecialistische zorg hebben vaak onvoldoende gereageerd op eerdere behandelingen en hebben ernstige klachten. Het PTC ZN heeft de deskundigheid om andere factoren (bijvoorbeeld de omstandigheden en de situatie van de cliënt (contextuele en systemische factoren)), die van invloed zijn op de aard en ernst van de problematiek èn op het effect en het beloop van de behandeling te integreren in de behandeling. Op basis van deze deskundigheid behoort expert-zorg voor een aantal specifieke doelgroepen waaronder veteranen, geüniformeerden, asielzoekers en vluchtelingen tot het behandel aanbod van het PTC.  

Asielzoekers en vluchtelingen

Asielzoekers of vluchtelingen die in behandeling zijn van het Psychotraumacentrum hebben psychische problemen die samenhangen met traumatisering en/of gedwongen migratie. Deze mensen zijn gevlucht uit hun land van herkomst, en hebben daar vaak ernstige oorlogs- of andere traumatische ervaringen meegemaakt. De behandeling kan, indien nodig en een tolk beschikbaar is, plaatsvinden in de eigen moedertaal.

Veteranen

Veteranen (ex-militairen en actief dienenden) die in behandeling zijn van het Psychotraumacentrum hebben ingrijpende uitzendervaringen meegemaakt die merkbare gevolgen hebben voor het psychisch evenwicht en het algemeen welzijn. Waneer het trauma ernstige impact heeft op de veteraan kan het gezin dusdanig ontregeld worden dat de gezinsleden ook klachten ontwikkelen. Naast psychische problemen kunnen sociale en/of financiële problemen spelen.

Vroegkinderlijk trauma

Als iemand zich onveilig heeft gevoeld tijdens de jeugd, bijvoorbeeld door seksueel misbruik, lichamelijk geweld of ernstige emotionele verwaarlozing, kan dat zijn verdere leven klachten opleveren. Veel cliënten hebben naast verschijnselen die bij PTSS kunnen voorkomen last van negatieve zelfbeleving en een negatief zelfbeeld. De draagkracht is bij veel cliënten niet groot. Vaak is er sprake van bijkomende problematiek. Het PTC ZN biedt behandeling aan mensen met vroegkinderlijk trauma die binnen een poliklinische setting behandeld kunnen worden.

Geüniformeerden

Mensen die in behandeling zijn als geüniformeerde zijn bij de uitoefening van hun beroep geconfronteerd geweest met ernstig geweld of schokkende gebeurtenissen. Zij hebben meestal meerdere schokkende ervaringen meegemaakt, en hebben desondanks vaak een periode door kunnen functioneren. Op een gegeven moment wordt hun draagkracht overschreden en worden zij ermee geconfronteerd dat ze zo niet verder kunnen. De context van de werkomgeving speelt vaak een rol in de traumatisering en de verwerking hiervan.