Mirrian Hilbink

Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek is een belangrijke taak van TOPGGz-centrum Psychotraumacentrum Zuid Nederland. Een van de senior onderzoekers bij het PTC is klinisch epidemioloog Mirrian Hilbink. Haar doel is behandelaren in de praktijk de vruchten te laten plukken van onderzoeksresultaten. Zo levert zij haar bijdrage aan de continue verbetering van de zorg voor cliënten.

‘Ik geniet echt van het schrijven van onderzoeksvoorstellen’

“Na mijn studie psychologie, met als afstudeerrichting psychogerontologie, werkte ik in de somatische en psychogeriatrische verpleeghuiszorg. In het verpleeghuis raakte ik betrokken bij een aantal praktijkgerichte onderzoeksprojecten en dat wekte mijn interesse en belangstelling voor wetenschappelijk onderzoek. Als gevolg daarvan maakte ik een switch naar de academische onderzoekswereld. Bij het Radboud UMC verrichtte ik mijn promotieonderzoek naar het meten en verbeteren van de eerstelijnsgezondheidszorg voor mensen met depressie en/of angststoornissen. Mijn promotor en copromotoren waren voor mij echt inspirerende boegbeelden als het gaat om kwaliteit van zorg. Enkele jaren later rondde ik succesvol de masteropleiding epidemiologie af.

 

 

Meerwaarde

Als klinisch epidemioloog ben ik gespecialiseerd in de opzet en het design van wetenschappelijke studies naar veel voorkomende ziektebeelden. Dat ik dit bij het PTC kan doen, sluit zowel aan bij mijn studie, als bij mijn werkervaring én mijn promotieonderzoek. De topklinische setting van het PTC spreekt me aan. Het heeft voor mij meerwaarde dat ik hier praktijkgericht onderzoek kan doen naar mentale gezondheid. In mijn functie heb ik geen direct cliëntencontact, wat ik eerder in mijn loopbaan wel had, maar dat is niet iets wat ik per se mis. Mijn doel is behandelaren in de praktijk de vruchten te laten plukken van onderzoeksresultaten. Zo lever ik mijn bijdrage aan de continue verbetering van de zorg voor cliënten.

 

Onderzoekscultuur versterken

Mijn rol bij het PTC is de onderzoekscultuur versterken. Er ligt genoeg werk en uitdaging voor het team van senior en junior onderzoekers. Dat past bij de TOPGGz-afdeling die we zijn. Als senior onderzoeker begeleid ik promovendi, klinisch psychologen in opleiding en junior onderzoekers. Verder analyseer ik de ROM-vragenlijsten en haal ik subsidies binnen voor toekomstig onderzoek. Binnen onze onderzoekslijn Trauma en Herstel, die meerdere onderzoeken omvat, concentreer ik me nu op de doelgroep veteranen.

 

Invloedrijke veteraan

Om te bepalen met welke onderzoeken we aan de slag gaan, haal ik in de praktijk op aan welke kennis behoefte is, of ik sluit aan bij de zogeheten onderzoeksagenda’s. Dit zijn thema’s van subsidiegevers of van brancheorganisaties die subsidie geven aan onderzoeksvoorstellen. Zo is een van de speerpunten van het Nederlands Veteraneninstituut ‘de invloedrijke veteraan’. Bij dit instituut heb ik succesvol een onderzoeksvoorstel ingediend, om onderzoek te doen naar de implementatie van positieve gezondheid bij veteranen met PTSS. Positieve gezondheid is het gedachtegoed van voormalig huisarts en onderzoeker Machteld Huber; een benadering binnen de gezondheidszorg die in plaats van ziekte een betekenisvol leven centraal stelt. Een subsidietraject is langetermijnwerk. Dat past bij mij. Ik wil graag gedegen nadenken over onderwerpen voor onderzoeksvoorstellen en ik geniet echt van het schrijven ervan.

 

Overdracht van kennis

Mijn honger naar schrijven en publiceren stil ik ook als redacteur van Huisarts & Wetenschap, het wetenschappelijke maandblad van het Nederlands Huisartsen Genootschap. Ook op andere plekken vind ik een aanvulling op mijn werk bij het PTC. Ik werk nog steeds als klinisch epidemioloog bij het wetenschapsbureau van het Jeroen Bosch ziekenhuis, dat zou ik niet willen missen. En bij de Hogeschool Arnhem en Nijmegen begeleid ik studenten van de opleiding Master Advanced Nursing Practice bij hun onderzoeken. Ook hier staat de overdracht van kennis over onderzoek centraal.

 

Groei

In het PTC-team weten we elkaar goed te vinden. Vanzelfsprekend ben ik vanuit mijn functie een vraagbaak voor onderzoeksgerelateerde vragen en ik denk graag met collega’s mee. Van hen hoor ik dat zij mijn openheid en toegankelijkheid waarderen. Mijn ambitie is binnen het PTC het onderzoeksklimaat en de onderzoekscapaciteit te laten groeien en dat we als team - met senioren, junioren en assistenten - aan zinvolle onderzoeken werken die nationaal en internationaal gepubliceerd worden. Want uiteindelijk is dat het mooiste van ons werk, dat de onderzoeksresultaten in de praktijk worden gebruikt zodat daarmee de zorg aan de cliënten verbetert.”