Behandelen op maat

Werkwijze Psychotraumacentrum Zuid Nederland

Na aanmelding bij het Psychotraumacentrum is het op de eerste plaats van belang vast te stellen of er bij de cliënt sprake is van een Post Traumatische Stress Stoornis. Dit wordt onderzocht tijdens de intake. De intake bestaat uit een of twee gesprekken waarin de klachten en persoonlijke situatie van de cliënt worden geïnventariseerd. Zo nodig wordt aanvullend psychologisch of psychiatrisch onderzoek gedaan.  Als alles in kaart is gebracht volgt een adviesgesprek. Hierin wordt advies gegeven over de behandelmogelijkheden. In samenspraak met de cliënt wordt gekeken welke behandeling mogelijk en haalbaar is.

Behandelplan

Afspraken die met de cliënt worden gemaakt over de behandeling worden vastgelegd in een behandelplan. Hierin staan de diagnose, de voorgestelde behandeling en hoe de behandeling wordt aangepakt beschreven.

Behandeling

Doel van de behandeling is het opheffen van symptomen en het verbeteren van het functioneren op individueel en systemisch niveau (bijvoorbeeld binnen de familie of op het werk) binnen een vooraf bepaalde periode. Het PTC biedt behandelingen aan in zorgtrajecten voor specialistische en hoog specialistische zorg. Dit zijn vast omschreven behandeltrajecten waarbij doelstellingen en methodiek, van de behandeling vooraf zijn vastgelegd. Binnen elk zorgtraject zijn op de doelgroep toegesneden behandelingen mogelijk.

Onze zorg wordt gekenmerkt door evidence based en best practice based behandelingen. Evidence based wil zeggen dat de behandeling bewezen effectief is op basis van wetenschappelijk onderzoek (EMDR, Imaginair exposure, BEPP, NET). Best practice based behandelingen zijn succesvol gebleken behandelingen op basis van expertise (deskundigheid, vakbekwaamheid).

Behandeling vindt individueel of in groepsverband plaats. Waar enigszins mogelijk worden familie en naasten betrokken.

Centraal staat het herwinnen van de regie op het eigen leven. Wij gaan uit van de mogelijkheden en de kracht die patiënten in zich hebben en willen bereiken dat mensen beter in staat zijn om te gaan met de problemen die zij ervaren.

Behandelstaf

Het behandelteam bestaat uit ervaren en deskundige hulpverleners en een onderzoeksteam: psychiaters, (sociaal) psychiatrisch verpleegkundigen, een AIOS (arts in opleiding tot specialist), klinisch psychologen, psychotherapeuten, een basispsycholoog, Gz-psychologen, geestelijk verzorger, systeemtherapeuten, verpleegkundig specialist, socio-therapeuten, psychomotorisch-, creatief- en muziektherapeuten.

Tolken

Het psychotraumacentrum zet, indien nodig en beschikbaar, tolken in die patiënten in de individuele en in de groepsbehandeling bijstaan om elkaar niet alleen te kunnen verstaan maar vooral te kunnen begrijpen. Wij werken met tolken van zeer uiteenlopende talen.