Ouderenpsychiatrie

Reinier van Arkel biedt expertise en zorg op maat voor ouderen met psychiatrische problemen.

Centrum Ouderenpsychiatrie

Het centrum ouderenpsychiatrie in het Jeroen Bosch Ziekenhuis biedt ambulante, dagklinische en klinische behandeling aan ouderen vanaf 60 jaar met psychiatrische en psychosociale hulpvragen. Wij besteden extra aandacht aan de sociale en lichamelijke factoren die van invloed zijn op de psychiatrische aandoening.

Het centrum Ouderenpsychiatrie is gespecialiseerd in het behandelen van o.a.:

  • Depressieve klachten of angstproblematiek
  • Poli Psychiatrie en middelengebruik: Middelenafhankelijkheid en onthoudingsverschijnselen
  • Problemen met verwerking van ingrijpende gebeurtenissen
  • Psychische klachten door een lichamelijke oorzaak
  • Poli Gerontopsychiatrie: Psychische klachten ten gevolge van het verouderingsproces
  • Poli Psychiatrie en Cognitie: Dementie- en geheugenproblematiek in combinatie met gedragsproblemen
  • Poli Stemming en Stabilteit: Ouderen met een stemmingsstoornis, zoals een bipolaire- of een depressieve stemmingsstoornis, en daarvoor medicatie gebruiken

Naast deze poli heeft Ouderenpsychiatrie de volgende afdelingen:

  • Kliniek Ouderen
  • Dagkliniek Ouderen
  • Poli Ouderen

Meer cijfers en feiten over ouderpsychiatrie vindt u ook op onze infographic, In het ziekenhuis. Ouderenpsychiatrie is onderdeel van het Centrum voor Ouderen- en ziekenhuispsychiatrie. 

Magnolia

Magnolia is een wooncentrum voor volwassenen vanaf 55 jaar die intensieve 24-uurszorg nodig hebben. De behandeling en begeleiding richten zich op het behoud van stabilisatie en vaardigheden en het waarborgen van een kwalitatief goed leven, waarbij welzijn en gelukkig leven en wonen op de voorgrond staan. Er is veel aandacht voor gezondheid en een gezonde levensstijl.Magnolia is een nieuw gebouw uit 2012 en ligt op het Zorgpark Voorburg in Vught. Het gebouw wordt gezien als een ‘wijk met 98 kleine huisjes’. Meer informatie en adres van Magnolia