Behandelen op maat

Dagbehandeling

Dagbehandeling is een vorm van groepsbehandeling, waarbij cliënten een of meerdere dagen per week in een groep werken aan het verbeteren van de psychische klachten en het weer stabiliseren van de situatie. Met behulp van groepsbehandeling is het mogelijk inzicht te krijgen in de problemen en/of psychische klachten. Cliënten worden zich dan bewust van nieuwe mogelijkheden om op een andere manier met hun klachten om te gaan. In de groep kunnen ze ontdekken dat ze niet de enige zijn met problemen. Door herkenning, erkenning, leren van en over elkaar kunnen mensen iets voor elkaar betekenen en leren zij hun vaardigheden te vergroten. 

Een specialistisch team gericht op dementerende ouderen

De polikliniek Psychiatrie en Cognitie richt zich op dementerende patiënten bij wie sprake is van ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische stoornissen en van wie het steunsysteem overbelast is. De begeleiding vanuit bijvoorbeeld de familie, huisarts, de thuiszorg of het verzorgingshuis dreigt te kort te schieten. Hulpvragen kunnen zijn:

  • Mijn vader vergeet alles, maar weigert alle hulp waardoor er gevaarlijke situaties ontstaan.
  • Mijn vrouw is door haar ziekte erg wantrouwend en agressief. 's Nachts is ze onrustig en loopt ze weg. Ik weet niet hoe ik hiermee om moet gaan.
  • Dit hoogbejaarde echtpaar begrijpt elkaar niet meer. Is er misschien sprake van mishandeling?

Bij een dergelijke (dreigende) ontwrichting zal het specialistisch team zich inzetten om de probleemsituatie zo snel mogelijk te stabiliseren dan wel te verbeteren.

Psychiatrische Intensieve Thuiszorg (PIT)

Psychiatrische Intensieve Thuiszorg is een vorm van zorg die bij de cliënt thuis plaatsvindt. De PIT-verpleegkundige komt een- tot vijfmaal per week op huisbezoek. De PIT biedt (tijdelijk) intensieve begeleiding in de eigen woonomgeving aan mensen met psychiatrische problemen. Het is de bedoeling dat deze vorm van thuiszorg helpt voorkomen dat mensen opgenomen moeten worden.
U komt in aanmerking voor PIT als u cliënt bent bij het Centrum Ouderen- en Ziekenhuispsychiatrie. Ook als u in een verzorgingshuis woont, kunt u in aanmerking komen voor PIT.

Stemming en stabiliteit

De polikliniek Stemming en Stabiliteit richt zich op mensen van 60 jaar of ouder bij wie sprake is van een stemmingsstoornis, zoals een bipolaire stoornis of een depressieve stemmingsstoornis en daarvoor behandeld worden met een stemmingsstabilisator (zoals Lithium, Depakine of Tegretol). Er zijn ten gevolge van deze stemmingsstoornis of vanwege het gebruik van stemmingsstabilisatoren, regelmatig (bloedspiegel)controles nodig.

Psychiatrie en middelengebruik

De polikliniek Psychiatrie en middelengebruik richt zich op mensen van 55 jaar en ouder die moeite hebben het gebruik van alcohol, kalmerende middelen zoals oxazepam of andere verslavende gewoonten in de hand te houden. Bij deze mensen belemmeren de verslavende gewoonten het dagelijkse leven, zij hebben vaak last van stemmingsklachten. Mensen van deze leeftijd met dergelijke klachten hebben speciale aandacht nodig, omdat met het ouder worden de gevoeligheid voor verslavende middelen groter wordt. Er ontstaan eerder en meer lichamelijke en psychische problemen, het gebruik van verslavende middelen kan de werking van andere medicijnen veranderen. Daarom is het belangrijk dat een gespecialiseerd team kan helpen met deze klachten.

Gerontopsychiatrie

De polikliniek Gerontopsychiatrie richt zich op mensen van 60 jaar en ouder die last hebben van psychische klachten die hen ernstig belemmeren in het dagelijks leven, bijvoorbeeld somberheid, angst en paniek, verwardheid en wanen en hallucinaties. Op zichzelf is er geen verschil tussen psychische klachten bij mensen boven de 60 jaar en mensen die jonger zijn dan 60 jaar. Toch verdienen mensen boven de 60 jaar speciale aandacht, omdat er tegelijkertijd andere problemen kunnen zijn, zoals lichamelijke achteruitgang, geestelijke achteruitgang, problemen met stoppen met werken en verandering van maatschappelijke rol, lichamelijke en psychische klachten die elkaar kunnen beïnvloeden of verslaving aan alcohol of kalmerende middelen.