Mental Health First Aid (MHFA)

Cursus ‘EERSTE HULP BIJ PSYCHISCHE PROBLEMEN’

Wat doet u als iemand op straat duidelijk in de war is of een paniekaanval heeft? Wat zegt u tegen iemand die heel depressief is? Wie belt u? Op deze en nog veel meer vragen biedt Reinier van Arkel antwoord in de cursus MHFA: ‘Eerste hulp bij psychische problemen’. Mental Health First Aid is een cursus die in heel Nederland gegeven wordt. Reinier van Arkel verzorgt deze training voor de regio Noord-Brabant.

Bied eerste hulp
Tijdens de cursus ‘Eerste hulp bij psychische problemen’, leert u hoe u het verschil kunt maken voor iemand. Het herkennen van signalen en weten hoe u hier op een goede manier op kunt reageren, maakt dat u veel kunt betekenen voor een ander.

Linda Brands (trainer): 
“MHFA leert je om via een stappenplan, zonder oordeel, contact te maken met de mens in je omgeving waar je jezelf zorgen over maakt met als doel deze mens te ondersteunen bij het zoeken naar de juiste hulp.”

U leert:

 • Eerste hulp te bieden aan mensen met (beginnende) psychische problemen
 • Over veel voorkomende psychische aandoeningen zoals depressie, angst, psychose en middelenmisbruik
 • Vaardigheden om in gesprek te gaan met een persoon met psychische problemen
 • Hoe u in een crisissituatie kunt handelen
 • Hoe u de juiste hulpdiensten kunt alarmeren

Anjès Hardeman (trainer):
“Het is fijn dat ik op die manier mee mag werken aan het wegnemen van stigma en angst die er leeft in de maatschappij rondom mensen die te kampen hebben met psychische problemen.”

Aanmelden

Nieuw: cursus gericht op adolecenten
MHFA (Mental Health First Aid) heeft nu ook een cursus ‘Eerste hulp bij psychische problemen’ gericht op adolescenten. In deze cursus leer je hoe je eerste hulp kunt bieden aan jongeren met (beginnende) psychische problemen of aan jongeren die in een crisis verkeren. In de cursus krijg je informatie over veel voorkomende psychische aandoeningen bij jongeren en leer je hoe je het gesprek kunt aangaan.

Lees meer over deze cursus op:

Mental Help First Aid helpt bij het:

 • Verlagen van de drempel van het hebben van psychiatrische problemen, zodat mensen in een vroeg stadium passende hulp zoeken en vinden
 • Vergroten van kennis over psychiatrische problematiek en vaardigheden aanleren om in een crisissituatie doeltreffend te handelen
 • Verminderen van stigma over psychiatrische problemen
 • Zorgen dat meer mensen handvatten krijgen om te helpen als iemand in psychische nood verkeert.

Hanneke van 't Hoff (trainer):
“Ik vind het heel mooi om een verbinding te mogen zijn tussen de wereld van psychische problemen en de maatschappij. Mijn functie als trainer MHFA geeft mij deze mogelijkheid.”

Waarom MHFA?

Psychische problemen komen vaak voor: meer dan 40 procent van de Nederlanders heeft er op enig moment in zijn leven last van. Bijna iedereen kent wel iemand met een psychische aandoening: in zijn familie, vrienden- of kennissenkring, op werk of op school. Gebrek aan kennis over psychische aandoeningen en niet weten wat te doen, maakt dat er soms pas heel laat of geen hulp wordt gezocht. Door allerlei vooroordelen over psychische problemen die er zijn, zoeken mensen vaak pas heel laat of geen hulp. MHFA kan helpen deze drempel te verlagen, zodat mensen in een vroeg stadium passende hulp zoeken en vinden.

Voor wie?

 • Iedereen die meer wil weten over psychische problemen
 • Professionals die beter om willen leren gaan met mensen met psychische problemen
 • Werkgevers die een goede gezondheid van hun medewerkers belangrijk vinden

Inhoud van de cursus:

Er wordt aandacht besteed aan de meest voorkomende psychische aandoeningen:

 • Depressie
 • Angst
 • Psychose
 • Middelenmisbruik

En de crisissituaties:

 • Suïcide en suïcidale gedachten
 • Zelfbeschadiging
 • Paniekaanval
 • Traumatische gebeurtenissen
 • Ernstig psychotische toestand
 • Ernstige gevolgen van alcohol- of drugsmisbruik
 • Agressief gedrag

Praktische informatie
Mental Health First Aid is een internationaal erkende cursus. Bij de training horen (Nederlandstalige) leermiddelen, zoals een handboek. Het gebruik van verschillende werkvormen maakt het tot een interactieve cursus waarin ook ruimte is voor inbreng van de cursisten. De cursus kan op individuele basis worden gevolgd, daarnaast wordt de cursus in-company aangeboden. 

Bij volledige deelname ontvangt u na afronding van de cursus als bewijs van deelname, een certificaat. Een MHFA-training duurt in totaal 12 uur, verdeeld over 4 dagen (4 x 3 uur). Meer informatie of aanmelden kan op www.mhfa.nl of download de folder.

Contact
Sinds het najaar van 2017 is Reinier van Arkel licentie houder om de cursus MHFA aan te bieden. Hiervoor zijn vier trainers opgeleid door MHFA Nederland. Zij werken ook voor Reinier van Arkel.

Voor meer informatie of vragen kunt u mailen naar: mhfa@reiniervanarkel.nlof persoonlijk contact opnemen met:
• Denny van Boxtel  06-41 14 25 68, coördinator MHFA Reinier van Arkel   
• Linda Brands        06-82 51 70 39, trainer MHFA Reinier van Arke

Peter van Duppen (trainer): “Dit sluit heel goed aan bij de vragen die ik tijdens mijn werk op verschillende plekken in de maatschappij krijg over hoe om te gaan met mensen die te kampen hebben met psychische problemen.”