Cursussen

Het Herstelpunt is verhuisd naar Zilverlinden 6 op Zorgpark Voorburg in Vught.

Cursus Begin maken met herstel

In de cursus 'Begin maken met herstel' staat een kennismaking met het begrip herstel centraal. De cursus wordt gegeven door een ervaringsdeskundige van Herstelpunt op diverse afdelingen, locaties binnen Reinier van Arkel.

Download de flyer Begin maken met herstel

Herstelwerkgroep

Een herstelwerkgroep is een zelfhulpgroep. Bij de zelfhulpgroep is geen hulpverlener aanwezig. Een ervaringsdeskundige van Herstelpunt begeleidt het proces in de groep samen met kartrekkers. Deze kartrekkers zijn oud-deelnemers die zelf de Herstelwerkgroep hebben gevolgd en daardoor stappen hebben gezet in hun herstelproces en nu hun opgedane ervaring willen delen.

download flyer Herstelwerkgroep

Verpleegkundige opleiding deeltijd op MBO en op HBO niveau in combinatie met de topmodule Ervaringsdeskundigheid.

Voorafgaand aan beide opleidingen (zowel MBO als HBO Verpleegkunde) start je met een voortraject. Het voortraject bestaat uit een oriëntatiefase binnen het ROC de Leijgraaf en Reinier van Arkel. Voor beide opleidingsplaatsen is het van belang dat je de cursus 'Werken met eigen Ervaring' (WMEE) hebt gevolgd of bereid bent om deze te gaan volgen vóór de start van het voortraject. Na dit voortraject bieden we twee opleidingsmogelijkheden aan:

  • Opleiding tot MBO Verpleegkundige en een topmodule Ervaringsdeskundigheid.

Werken en leren middels een (deeltijd) opleiding niveau 4 voor mensen met ervaring binnen de ggz.

Je dient hiervoor minimaal te beschikken over: een MAVO-D niveau of VMBO-Tl diploma.  Beroepsbegeleidend leren niveau 4 (BBL-4 Verpleegkunde) voor mensen met ervaringsdeskundigheid.  Je hebt een eigen ervaring in de ggz (in behandeling geweest en/of een opname gehad binnen de ggz), je hebt daarvan een herstelproces doorgemaakt en bent op dit moment voldoende hersteld. 

Voor meer informatie over de opleiding MBO verpleegkunde kun je terecht op de website van het ROC de Leijgraaf in Veghel. Ook de topmodule zal op ROC de Leijgraaf worden gevolgd. 

  • Opleiding tot HBO Verpleegkundige en een topmodule Ervaringsdeskundigheid.

Werken en leren middels een deeltijd opleiding niveau 6 voor mensen met ervaring binnen de ggz. Je dient in het bezit te zijn van minimale vooropleiding HAVO of MBO-4 diploma.

Je hebt een eigen ervaring in de ggz (in behandeling geweest en/of een opname gehad binnen de ggz), daarvan een herstelproces hebt doorgemaakt en bent op dit moment voldoende hersteld. 

Voor meer informatie over de HBO verpleegkunde opleiding kun je terecht op de website van de Hogeschool Avans in Eindhoven. De topmodule ga je volgen via ROC de Leijgraaf in Veghel.

Meer informatie: https://www.reinierwerktenleert.nl/werken-en-leren-bij-reinier/verpleegkundige-opleidingen/ 

Werken Met Eigen Ervaring (WMEE)

Deze cursus is voor mensen mét een behandelcontact binnen Reinier van Arkel cursus en heeft als doel deelnemers te ondersteunen in hun eerste stappen op weg naar werken als ervaringsdeskundige. Als je de cursus ‘Herstellen doe je zelf’ hebt  gevolgd en grip hebt op je eigen herstelproces, dan kun je de cursus ‘Werken met eigen ervaring’ gaan doen. In deze cursus leer je hoe je jouw herstelproces kunt inzetten om anderen te ondersteunen, bijvoorbeeld door voorlichting, training, of individueel advies te geven.
De cursus bestaat uit 12 lessen van 3 uur, opgedeeld in drie blokken.

Aanmelden & Informatie

Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen, we kunnen samen bekijken wat jouw wensen en behoeftes zijn en welke cursus daar het beste bij aansluit.

Contact