Cursussen

Het Herstelpunt is verhuisd naar Zilverlinde 6 op Zorgpark Voorburg in Vught.

Cursus Begin maken met herstel

In de cursus 'Begin maken met herstel' staat een kennismaking met het begrip herstel centraal. De cursus wordt gegeven door een ervaringsdeskundige van Herstelpunt op diverse afdelingen, locaties binnen Reinier van Arkel.

Download de flyer Begin maken met herstel

Herstelwerkgroep

Een herstelwerkgroep is een zelfhulpgroep. Bij de zelfhulpgroep is geen hulpverlener aanwezig. Een ervaringsdeskundige van Herstelpunt begeleidt het proces in de groep samen met kartrekkers. Deze kartrekkers zijn oud-deelnemers die zelf de Herstelwerkgroep hebben gevolgd en daardoor stappen hebben gezet in hun herstelproces en nu hun opgedane ervaring willen delen.

download flyer Herstelwerkgroep

Opleiding MBO-verpleegkunde voor mensen met ervaringsdeskundigheid

Opleiding tot verpleegkunde niveau 4 voor mensen met ervaringsdeskundigheid 
Beroepsbegeleidend leren niveau 4 (BBL-4) verpleegkunde
Bij een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) is er sprake van een combinatie van werken en leren. Het betreft een reguliere opleiding voor mensen met cliëntervaring in de geestelijke gezondheidszorg. Naast de opleiding volgt men de topmodule 'ervaringsdeskundigheid'. 

Meer informatie.

 

Aanmelden & Informatie

Je kunt jezelf aanmelden voor bovenstaande cursussen/groepen. Mocht je nog twijfelen of deelname aan een groep iets voor jou is, dan kun je altijd een afspraak maken met ons zodat we samen bekijken wat jouw wensen en behoeftes zijn en welke cursus daar het beste bij aansluit.

Contact