Cursussen

Het Herstelpunt is verhuisd naar Zilverlinden 6 op Zorgpark Voorburg in Vught.

Cursus Begin maken met herstel

In de cursus 'Begin maken met herstel' staat een kennismaking met het begrip herstel centraal. De cursus wordt gegeven door een ervaringsdeskundige van Herstelpunt op diverse afdelingen, locaties binnen Reinier van Arkel.

Download de flyer Begin maken met herstel

Herstelwerkgroep

Een herstelwerkgroep is een zelfhulpgroep. Bij de zelfhulpgroep is geen hulpverlener aanwezig. Een ervaringsdeskundige van Herstelpunt begeleidt het proces in de groep samen met kartrekkers. Deze kartrekkers zijn oud-deelnemers die zelf de Herstelwerkgroep hebben gevolgd en daardoor stappen hebben gezet in hun herstelproces en nu hun opgedane ervaring willen delen.

download flyer Herstelwerkgroep

Werken Met Eigen Ervaring (WMEE)

Deze cursus is voor mensen mét een behandelcontact binnen Reinier van Arkel cursus en heeft als doel deelnemers te ondersteunen in hun eerste stappen op weg naar werken als ervaringsdeskundige. Als je de cursus ‘Herstellen doe je zelf’ hebt  gevolgd en grip hebt op je eigen herstelproces, dan kun je de cursus ‘Werken met eigen ervaring’ gaan doen. In deze cursus leer je hoe je jouw herstelproces kunt inzetten om anderen te ondersteunen, bijvoorbeeld door voorlichting, training, of individueel advies te geven.
De cursus bestaat uit 12 lessen van 3 uur, opgedeeld in drie blokken.

Aanmelden & Informatie

Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen, we kunnen samen bekijken wat jouw wensen en behoeftes zijn en welke cursus daar het beste bij aansluit.

Contact