Kinder- en jeugdpsychiatrie

Herlaarhof is een centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Ook heeft Herlaarhof een team dat werkt in de jeugdhulpverlening. Herlaarhof is er voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar die problemen hebben thuis, op school of in het contact met leeftijdsgenoten.

Voor meer informatie kijk op www.herlaarhof.nl

Vertrouwen in de toekomst Interview met directeur behandelzaken, Mariëlle Ploumen over de veranderingen binnen Herlaarhof. (Reinier magazine nummer 4, december 2016)