Links en folders

Brochure Familie- en betrokkenenraad
Familie en Reinier van Arkel 'We hebben elkaar nodig': informatie voor familieleden en naastbetrokkenen over het familiebeleid van Reinier van Arkel. 
familiebrochure we hebben elkaar nodig
jaarverslag 2019

Familieorganisaties
Familieorganisaties organiseren met regelmaat informatiebijeenkomsten. Hier wordt informatie gegeven over een bepaald thema en kunnen ervaringen worden uitgewisseld (lotgenotencontact). Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor persoonlijke ondersteuning, telefonische hulp of individuele belangenbehartiging. Op de hierna genoemde websites treft u meer informatie aan.

Cliënten, familie en hulpverleners hebben elkaar nodig Artikel over het familiebeleid van Reinier van Arkel en hoe dit vorm krijgt binnen het FACT-team (Reinier magazine nummer 4, december2016)