Familievertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon voor naastbetrokkenen

Als familielid of naastbetrokkene van iemand met psychiatrische problemen kunt u veel vragen hebben. Over de stoornis en de hulpverlening, maar ook over de opvang en ondersteuning. De antwoorden die u van hulpverleners krijgt, zijn misschien niet altijd bevredigend. Het kan zijn dat u van mening verschilt met de hulpverlening over de aanpak van de problemen. Of u ervaart het als een belasting en u wilt graag uw verhaal eens kwijt. In dit soort gevallen, voor informatie, ondersteuning en een luisterend oor, kunt u terecht bij de familievertrouwenspersoon.

Voor het maken van een afspraak kunt u direct contact opnemen met de familievertrouwenspersoon Judith van Nimwegen. Contact is mogelijk via telefoon of e-mail.

Judith van Nimwegen
E-mail: j.vannimwegen@lsfvp.nl
Mobiel: (06) 469 438 81
Bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Meer informatie vindt u op de website van de Landelijke stichting familievertrouwenspersonen http://www.lsfvp.nl/.

Wat kan de FVP voor u betekenen?

  • de FVP heeft voor u altijd een luisterend oor;
  • de FVP verstrekt algemene informatie over o.a. ziektebeelden en behandelmogelijkheden;
  • de FVP wijst u de weg naar verdere informatievoorziening en ondersteuningsmogelijkheden;
  • de FVP heeft een bemiddelende taak ter verbetering van de communicatie tussen familie van cliënten in de geestelijke gezondheidszorg en de hulpverleners, daar waar dit gewenst en nodig is. Lukt dit niet, dan kan de FVP de familie adviseren bij het indienen van een klacht;
  • de FVP neemt een onafhankelijke positie in en neemt geen beslissingen dan met toestemming van/in overleg met de (contactpersoon van de) familie.