Clozapinepoli

Behandeling met clozapine is zo complex dat het thuishoort in de specialistische geestelijke gezondheidszorg. Het vraagt om gerichte vakkennis van voorschrijvers van dit medicijn.

De clozapinepoli bij Reinier van Arkel biedt specifieke zorg aan cliënten die het medicijn clozapine gebruiken, maar die geen intensieve behandeling (meer) bij Reinier van Arkel nodig hebben. Door de komst van deze poli worden cliënten die clozapine gebruiken niet terugverwezen naar de eerstelijns zorg. De poli is erop gericht de behandeling met clozapine zo goed mogelijk te laten verlopen, zodat cliënten dit medicijn zo veilig mogelijk kunnen gebruiken.

Wat is clozapine?

Clozapine is een antipsychoticum dat vooral wordt voorgeschreven bij therapieresistente psychose. Een psychose is een psychische toestand, waarbij iemand last heeft van wanen (gedachten die niet overeenstemmen met de werkelijkheid van andere mensen) en/of hallucinaties (bijvoorbeeld stemmen horen). Met therapieresistente psychose wordt in dit geval bedoeld dat psychotische klachten onvoldoende konden worden weggenomen door gewoonlijke antipsychotica. In dat geval krijgen cliënten bij voorkeur clozapine voorgeschreven, omdat het effectiever is dan andere antipsychotica. Bij ongeveer 60 tot 80 procent van de mensen die beginnen met clozapine verdwijnen of verminderen de klachten.

Waar bestaat de behandeling bij de clozapinepoli uit?

- Er wordt informatie en uitleg gegeven over clozapine. 
- Er worden regelmatig lichamelijke onderzoeken en bloedcontroles uitgevoerd.
- Er is aandacht voor (de behandeling van) bijwerkingen.
- Er is ondersteuning bij het verbeteren van een gezonde leefstijl (voeding en beweging).
- Voorkomen en/of vroegtijdig signaleren dat (psychische) klachten terugkeren.

Aanmelden Verwijzers (huisartsen) kunnen cliënten die clozapine gebruiken, maar geen behandelvraag (meer) hebben voor de specialistische ggz, verwijzen via ENTREE.

Folder clozapinepoli

Clozapinepoli, artikel uit Reinier 6, winter 2017