Behandelen op maat

Wanneer u behandeling ontvangt vanuit het FACT-team, is er één behandelaar die samen met u de behandeling coördineert. Samen met deze behandelaar stelt u de doelen voor de behandeling. Deze doelen worden vastgelegd in het behandelplan. Uw familie en/of naastbetrokkenen worden hier zoveel mogelijk bij betrokken. Dit gebeurt alleen na uw toestemming. U ontvangt naast de zorg van de coördinerende behandelaar ook zorg van andere leden van het FACT-team. Soms gaat het heel goed met u en heeft u minder zorg nodig, soms gaat het minder goed en heeft u meer zorg nodig. Met uw coördinerend begeleider bespreekt u wat u nodig heeft wanneer het goed gaat en wat u nodig heeft wanneer het minder goed met u gaat. Het team bespreekt dan met elkaar hoe ze u hierbij kunnen ondersteunen op die momenten. Een enkele keer is een tijdelijke opname toch nodig wanneer het niet goed met u gaat. Het FACT-team blijft ook dan actief betrokken bij uw behandeling. 

Het FACT-team werkt vanuit de herstelvisie. Dit houdt in dat we u als persoon centraal stellen en niet uw diagnose. We betrekken u actief bij de uitvoering van de behandeling/begeleiding. De ervaringsdeskundige en uw behandelaar kijken samen met u naar wat uw wensen zijn op dit gebied.

Wat kunnen we u bieden? Hieronder vindt u onze zorgmodulefolders: